Internet

Značaj širokopojasnog pristupa za razvoj nakon 2015. godine

Brodbend komisija za digitalni razvoj, zajednička inicijativa Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU) i Organizacije za obrazovanje, nauku i kulturu UN (UNESCO), objavila je izveštaj o uticaju širokopojasnog pristupa na pojedince, okruženje i društvo u celini. Radnu grupu koja je pripremila izveštaj predvodio je Hans Vestberg, predsednik i generalni direktor kompanije Ericsson (NASDAQ: ERIC).

Izveštaj naslovljen sa „Transformativna rešenja za 2015. godinu i posle: izveštaj radne grupe za održivi razvoj“ analizira nacionalne planove za širokopojasni pristup u 138 država i izdvaja najbolje prakse, podstiče države da odmah deluju, kao i da uključe širokopojasni pristup u nacionalne razvojne planove. Pored toga, izveštaj koji će primiti generalni sekretar UN Ban Ki-Moon, daje i niz dodatnih preporuka.

Hans Vestberg o izveštaju kaže: „Iako su planovi za održivi razvoj nakon 2015. godine napredovali, osetili smo da je potrebno hitno reagovati. Vidimo veliki broj prilika u kojima širokopojasni pristup može transformisati sve aspekte društva. Tehnologija se razvija brže od politike i želeli smo da na konkretan način ukažemo na ovaj potencijal.“

Leave a Reply