IT

“е-Government konferencija” u Novom Sadu

U Novom Sadu je 8. i 9. oktobra održana „e-Government konferencija IS DOS 2007“. Na skupu su razmotreni rezultati i planovi u oblastima razvoja informacionih sistema državnih organa, e-health, e-justice i e-lokalna uprava.

Konferenciju je otvorio mr Nebojša Vasiljević, pomoćnik ministra za telekomunikacije i informatičko društvo, koji je predstavio prve rezultate i planove Ministarstva u razvoju informacionih sistema državnih organa.

Prvog dana najviše se govorilo o elektronskim dokumentima u upravi i primeni digitalnog potpisa. Pored oko 20 radova u kojima su prikazana iskustva iz pojedinih gradova i opština, veliki interes su izazvala i prikazivanje najnovije opreme i rešenja za e-upravu koja nude kompanije IBM, Oracle, Ericson, Fujitsu Siemens, Microsoft i dr.

Skupu je prisustvovala i dr Aleksandra Smiljanić, ministarka za telekomunikacije i informatičko društvo. U toku skupa održan je i okrugli sto o fiskalnoj decentralizaciji, koja podrazumeva prenos poreskih evidencija u opštine.

Leave a Reply