IT

10 godina uspešnog poslovanja TeleGroup Beograd

Kompanija TeleGroup Beograd danas obeležava 10 godina uspešnog poslovanja. Tokom decenije poslovnog prisustva na regionalnoj ICT sceni, TeleGroup je konstantno širio ponudu svojih proizvoda i usluga.

Kao integrator informaciono – komunikacionih mreža i sistema i integrisanih softverskih rešenja namenjenih poslovnim korisnicima, telekom operaterima i servis provajderima, TeleGroup je postao jedan od lidera u oblasti, projektovanja I izgradnje optičke I bežične komunikacione infrastrukture, sistema za objedinjene komunikacije i softverskih rešenja iz “cloud” okruženja.

Primenjujući „step by step“ poslovnu logiku i dragoceno iskustvo u oblasti informaciono – komunikacionih tehnologija, TeleGroup je 2008. godine proširio poslovnu ponudu i u oblasti energetike. Pored projektovanja i izgradnje gasne i elektroenergetske infrastrukture, TeleGroup danas obezbeđuje i sisteme za daljinski nadzor i kontrolu elektroenergetskih sistema kao i odgovarajuću opremu i materijale.

TeleGroup je zahvaljujući primeni najsavremenijih tehnoloških rešenja prepoznat od strane najvećih svetskih proizvođača ICT i energetske industrije i sklopio partnerstvo sa preko 20 renomiranih proizvođača.

Svoju budućnost TeleGroup vidi u razvoju M2M softverskih rešenja koja će ovdašnjem tržištu omogućiti savremen pristup zdravstvu, bankarstvu, trgovini i turizmu razvijajući mHealth, mPayment, mBanking, mTicketing i druge platforme, jer veruje da tehnologije nisu same sebi cilj, već sredstvo za povećavanje produktivnosti poslovnih korisnika ali i ukupnog standarda života svakog pojedinca.

Leave a Reply