IT

11 kompanija iz Srbije na Deloitte-ovoj listi 500 najvećih kompanija u centralnoj Evropi

Na tradicionalnoj rang listi revizorsko-konsultantske kuće Deloitte „Top 500 kompanija u centralnoj Evropi “ na osnovu ostvarenih prihoda od prodaje nalazi se 11 kompanija iz Srbije, koliko ih je bilo i prošle godine.

Najbolje plasirana srpska kompanija je EFT na 67. mestu, sa ostvarenim prihodom od 2,2 milijarde evra u 2011. godini, druga kompanija je NIS na 89. mestu, a treća JP EPS na 99. mestu. Ove godine Telekom Srbija se našao na 175. mestu, dok je Delta zauzela 188. mesto. Deleze Srbija se našao na 201. mestu, zatim JP Srbijagas na 283., dok je bivši “Ju Es Stil Srbija” na 306. mestu, ispred kompanije Viktorija Grupa koja je zauzela 462. mesto. Kompanija Merkator – S je na 472. mestu, a Tarket na 484. mestu. Na top listi osiguravajućih društava prema bruto obračunatoj premiji nalazi se Dunav osiguranje koje je zauzelo 49. mesto.

Kao i proteklih godina, PKN Orlen ( sa prihodom od 25,9 milijardi evra) i MOL (19 milijardi evra ) su zadržali vodeće pozicije na Deloitte-ovoj listi, dok je češka Škoda na visokom trećem mestu drugu godinu zaredom.

„Ukupan prihod od prodaje 500 vodećih kompanija u centralnoj Evropi rangiranih na Deloitte-ovoj listi iznosio je više od 707 milijardi evra u 2011. godini, odnosno kompanije su zabeležile prosečan rast prihoda od 9,8 % i tako nastavile pozitivan trend rasta iz 2010. godine. Iako ovi rezultati odaju utisak o ekonomskom ozdravljenju, prosečna neto dobit je opala za 3,5% tokom 2011. godine što ukazuje na ponovno usporavanje privrednog rasta“, komentariše Žarko Mijović, partner u Deloitte-u.

Najveći broj centralno-evropskih kompanija dolazi iz sektora robe široke potrošnje i transporta, a po broju plasiranih firmi sledi ga energetski sektor.

Mijović dodaje da “sektor široke potrošnje prolazi kroz period burnih promena. Trend pada profitabilnosti kompanija s jedne strane, i pada kupovne moći s druge strane se i dalje nastavlja. Kupovna moć građana sve više opada kao posledica jačanja evra u odnosu na dinar, a najavljena poskupljenja će je dodatno oslabiti. Sasvim je izvesno da kompanije moraju da se prilagođavaju potrebama kupaca, a potrošači će vrlo sigurno i naredne 2013. godine nastaviti da vrlo racionalno troše. Na dalje rezultate ovog sektora primarno će uticati kretanje raspoloživog dohotka stanovništva i očekivanja po pitanju stabilnosti prihoda u budućnosti. Globalni uticaj će se primarno odražavati po pitanju cena energije i osnovnih sirovina”.

“ Globalna privredna očekivanja za 2012. su lošija od onih koja su bila za 2011, te se iz tog razloga može očekivati da će kompanije primarno fokusirane na hranu i piće u užem regionu verovatno imati svetliju budućnost od onih usmerenih na proizvodnju dugoročnih dobara”, nastavlja Mijović.

Deloitte je pored liste kompanija sastavio i listu 50 najvećih banaka na osnovu aktive i listu 50 vodećih osiguravajućih društava na osnovu bruto obračunate premije. U centralno-evropskom bankarskom sektoru PKO BP banka i dalje vodi na listi, i pozicionirala se kao najveća centralno-evropska banka. Ova banka je ostvarila rast vrednosti aktive od 0,8% i neto profit u iznosu od 924,1 miliona evra.

“Bankarski sektor Srbije u 2011. godini karakterišu zadovoljavajuća likvidnost, zadovoljavajući stepen kapitalizacije, uz pokazatelj adekvatnosti kapitala bankarskog sektora od 19.1% i indeks koncentracije koji je ostao na relativno umerenom nivou“, komentariše Nada Suđić, partner u Deloitte-u.

“Međutim, usporavanje privrednog rasta Srbije, kao i nelikvidnost realnog sektora, odrazili su se na smanjenje kreditne aktivnosti bankarskog sektora. Pored smanjenja kreditne aktivnosti, zabeležena je i tendencija kontinuiranog rasta nekvalitetne aktive koja na kraju 2011. godine čini 19% ukupnih (bruto) kredita. Visok nivo nekvalitetne aktive i tendencija rasta kreditnih gubitaka, zajedno sa poskupljenjem domaćih i inostranih izvora finansiranja i neznatnim rastom ostalih kategorija prihoda i rashoda, ukazuju na značajne probleme kada je u pitanju oporavak profitabilnosti bankarskog sektora Srbije u narednom periodu, “dodaje Nada Suđić.

Poljsko osiguravajuće društvo PZU i dalje drži vodeću poziciju među osiguravajućim društvima, a sledi je Češka Pojištovna. Na listi 50 najuspešnijih osiguravajućih društava u centralnoj Evropi Dunav osiguranje je zadržalo istu poziciju od prošle godine i nalazi se na 49. mestu. “Sektor osiguranja u Srbiji je i dalje nerazvijen, i nalazi se znatno ispod proseka zemalja članica Evropske unije, kao i zemalja centralne i istočne Evrope. Ipak, tržište osiguranja u Srbiji i u 2011. godini, nastavlja, iako usporen, pozitivan trend razvoja. Pored porasta bilansne sume sektora osiguranja i povećanja kapitala, povećane su i ukupne premije osiguranja. Prema iznosu bruto obračunate premije, najveća osiguravajuća kuća je Dunav osiguranje, a slede je Delta Đenerali i DDOR. Sazrevanje tržišta i razvoj svesti stanovništva o životnim osiguranjima kao alternativnim vidovima štednje zavisi, između ostalog, i od jačanja poverenja javnosti u ovaj segment finansijskog sistema,” ističe Nada Suđić.

###

Metodologija:

Za ovo istraživanje korišćeni su podaci o prihodima iz finansijskih izveštaja za 2011. godinu. Informacije su prikupljene iz javnih izvora, direktno od kompanija, kao i na osnovu procena koje su bazirane na ovom istraživanju. U slučajevima kad podaci o prihodima za finansijsku godinu 2011. nisu bili dostupni, korišćeni su prijavljeni prihodi za 2010. godinu. Prihodi kompanija-ćerki koje posluju u okviru velikih grupa su navedeni i u okviru konsolidovanog izveštaja i posebno za one kompanije koje posluju u različitim privrednim sektorima, podsektorima ili zemljama od konsolidujućeg entiteta pa su bile dovoljno velike da se samostalno plasiraju na listu. Kompanije su rangirane prema visini prihoda od prodaje, banke prema visini ukupne aktive, a osiguravajuća društva prema visini obračunate premije koja uključuje premiju i od životnog i neživotnog osiguranja, uprkos činjenici da u nekim područjima takva osiguranja posluju kao odvojeni pravni entiteti. Rang lista 500 vodećih kompanija u centralnoj Evropi biće objavljena u najnovijem izdanju časopisa Biznis & Finansije.

Leave a Reply