IT

13 trendova za 2014 iz područja tehnologije, medija i telekomunikacija

Ovo je 13 trendova koje Deloitte-ovi analitičari predviđaju za ovu godinu. U najzanimljivije trendove sektora tehnologije, medija i telekomunikacija (TMT) za 2014. godinu ubrajaju se procenjena prodaja 10 miliona predmeta nosive tehnologije, udvostručenje broja pretplata na televizijske kanale u 50 miliona domaćinstava, porast prava na prenos premijskih sportskih programa za 14 posto, prvenstveno severnoameričkih sportskih liga i evropskog fudbala, kao i moguć porast broja poseta internet stranicama.

internet

Navedeno pokazuje 13. izdanje Deloitte-ovih Globalnih predviđanja u TMT sektoru. Uz to, u 2014. godini prognozira se porast prodaje phableta — pametnih telefona većih dimenzija koji su kombinacija mobilnih telefona i tableta — u odnosu na tablete za 25 milijardi dolara, dok se ukupna vrednost prodaje pametnih telefona, tableta, računara, televizora i konzola procenjuje na više od 750 milijardi dolara, nakon čega sledi dalja konvergencija načina korištenja od strane potrošača.

Evo kojih 13 trendova Deloitte analitičari predviđaju za ovu godinu.

1. Masovni otvoreni on-line kursevi (Massive Open Online Courses, MOOCs): još nisu u zoni proboja, no predstoji im svetla budućnost

Prijava studenata i učenika za MOOC porašće 100 posto u odnosu na 2012. godinu na više od 10 miliona kurseva, no niska stopa završetka studija u 2014. godini biće upravo u tom obliku studija. Rastuća svest o važnosti on-line edukacije izazvaće obrazovne institucije da povećaju ulaganja u to područje, iniciraju širenje prihvatanja akreditacija stečenih putem on-line studija i primenu ovog načina obuke u preduzećima.

2. Telemedicina: vizita 21. veka

Svet će zabeležiti 100 miliona e-vizita, što znači moguću uštedu više od 5 milijardi dolara u poređenju s ličnim posetima doktora te rast od 400 posto u odnosu na 2012. godinu.

3. Jedan za sve: raslojavanje tržišta tableta

Broj proizvedenih malih tableta (dimenzije ekrana ispod 9 inča) prvi put premašuje broj velikih tableta (dimenzije monitora više od 9 inča). Očekujemo da će se baza malih tableta do kraja prvog tromesečja povećati na 165 miliona uređaja, što je blaga prednost u odnosu na 160 miliona velikih tableta.

4. Nosiva tehnologija

U 2014. godini očekuje se prodaja 10 miliona pametnih naočara, traka za vežbanje i satova u vrednosti 3 milijarde dolara. U ovoj grupi najveći prihodi se očekuju od prodaje pametnih naočara, tačnije oko četiri miliona naočara po prosečnoj prodajnoj ceni od 500 dolara. Prognozira se prodaja četiri miliona pametnih traka za vežbanje po prosečnoj ceni od 140 dolara te oko dva miliona satova po prosečnoj ceni od 200 dolara.

5. Konvergentni uređaj u domaćinstvu u vrednosti 750 milijardi dolara: sve bliže stabilizaciji

Prodaja pametnih telefona, tableta, računara, televizora i konzola za videoigre u 2014. godini trebala bi da premaši 750 milijardi dolara, što je porast za 50 milijardi dolara u odnosu na 2013. godinu i gotovo dvostruko više od ukupne realizacije iz 2007. godine. No, čini se da sledi stabilizacija: prihodi od prodaje i dalje će rasti, ali sporije nego u proteklih deset godina, uz očekivanu gornju granicu od oko 800 milijardi dolara godišnje.

6. Udvostručenje pretplate na televizije

Broj domaćinstava koja su pretplaćena na dve ili više usluga ove vrste dostićiće 50 miliona do kraja 2014. godine, pri čemu se od dodatnih pretplata očekuje prihod od oko 5 milijardi dolara. Dodatnih 10 miliona domaćinstava biće pretplaćeno na premijske programe u sklopu već postojeće pretplate na druge usluge, kao što je širokopojasni pristup.

7. Pravo na emitovanje premijskih sportskih programa: dodatna premija

Vrednost emitovanih premijskih sportskih programa porašće na 24,2 milijarde dolara, tj. 14 posto, odnosno 2,9 milijardi dolara u odnosu na 2013. godinu. Povećanje u naknadama za pravo emitovanje biće posledica novih ugovora određenih vodećih evropskih fudbalskih i važnijih severnoameričkih sportskih liga.

8. Merenje gledanosti televizije: u dobru i u zlu

Merenje gledanosti domaćih televizijskih programa trebalo bi za oko deset miliona gledaoca bude sve tačnije zahvaljujući uvođenju hibridnog merenja. Ovakvo merenje omogućava uključivanje gledanosti putem računara, tableta i pametnih telefona u ukupnu gledanost, ali i drugih skupova podataka, kao što su odabir kanala putem digitalne zemaljske i satelitske televizije te zapisa korisnika o korišćenju usluge videa na zahtev.

9. Izvođačka prava podižu prihode od emitovanja muzičkih zapisa

Prihodi od izvođačkih prava, tj. naknada za pravo emitovanja muzičkih zapisa u javnosti, po prvi bi put trebali premašiti milijardu dolara, što je značajan iznos za 16 milijardi dolara vrednu industriju muzičkih zapisa.

10. Phableti nisu osmo čudo sveta

Prodaja phableta, tj. pametnih telefona sa ekranom dimenzija od 5 do 6,9 inča, činiće četvrtinu prodanih pametnih telefona, što u brojkama iznosi 300 miliona uređaja i dvostruko je više nego u 2013. godini te deseterostruko više u poređenju s 2012. godinom. No nakon inicijalnog uspeha postignutog među korisnicima, 2014. bi mogla biti prelomna godina za phablete, jer udeo korisnika pametnih telefona koji će biti spremni koristiti uređaj većih dimenzija neće biti toliko visok.

11. Generacijski jaz među korisnicima pametnih telefona. Stariji od 55 godina? Za vas nema aplikacija.

Najveći godišnji rast prodaje pametnih telefona na razvijenim tržištima biće zabeležen među korisnicima starijima od 55 godina. Do kraja godine udeo vlasnika pametnih telefona iz ove starosne grupe trebao bi se povećati na 45 do 50 posto, što je oko 70 posto niža penetracija nego u starosnoj grupi do 54 godine.

12. SMS poruke naspram instant razmene poruka

Usluge instant razmene poruka putem mobilnih telefona (IM) će s 50 milijardi poruka dnevno više nego dvostruko premašiti promet od 21 milijardu SMS-ova.

13. Podatkovni uređaji za posebne uslove po ceni od 250 dolara: oživljavanje terenskih mobilnih telefona

Cena po kojoj će na tržište biti lansirane nove generacije mobilnih za rad u ekstremnim uslovima, namenjenih terenskim radnicima koji ih koriste za proveru automobila u najmu, autoputeva ili dostavu paketa pasšće na 250 dolara.

Izvor: Lider Press

Leave a Reply