IT · Telekomunikacije

17. maj – Svetski dan telekomunikacija i informacionog društva

Tema kojom Međunarodna unija za telekomunikacije ove godine obeležava Svetski dan telekomunikacija i informacionog društva je Bolji grad, bolji život uz informaciono-komunikacione tehnologije (Better city, better lifewith ICTs). Proistekla je iz teme Svetske izložbe 2010 (World Expo 2010) koja se održava u Šangaju: Bolji grad, bolji život, jer se očekuje da će IKT sektor imati ključnu ulogu u podizanju životnog standarda u budućim urbanim celinama.

Sajt Međunarodne unije za telekomunikacije

Leave a Reply