E-servisi · IT · Telekomunikacije

Rešenje Sage i Antegre u OTP banci

Saga i Antegra su za potrebe OTP grupacije (Cepter, Kulska i Niška banka) uradili sistem za upravljanje likvidnošću banke. Sistem je objedinio i time omogućio centralizovano upravljanje sredstvima banke, a banke su samim tim postale vidljive kao jedan pravni subjekat.

Transportni sistem, Message HUB nakon implementacije u Udruženju banaka, pokazao se uspešnim i u rešavanju poslovnih zadataka i u OTP Banci. Poslužio je kao osnova za integriaciju poslovnih procesa tri banke u Srbiji, čiji je vlasnik OTP Banka. Sa minimalnom izmenom svojih core sistema, korišćenjem Saga SEP rešenja, banke u su se u vrlo kratkom roku, od dva meseca, integrisale u jedinstven sistem koji je od strane drugih finansijskih institucija vidljiv kao jedan poslovni entitet.

Saga SEP je razvojem Message HUB-a dodao još jednu važnu kockicu u svoje integralno rešenje Connected Payment Factory, koje ima za cilj da objedini poslovne procese u finansijskim institucijama na svim nivoima: na nivou centralne banke i klirinških kuća, na nivou banaka i drugih poslovnih entiteta. Rešenje je bazirano na Domain Description Frameworku i Process Frameworku koje je Saga SEP razvio svojim snagama. U narednom periodu može se očekivati ekspanzija Saginog sektora u ovom domenu.

Leave a Reply