IT

Webroot – usluga zaštite putem pretplate

U današnje vreme sigurnosni softver je neizostavni deo informacionog sistema bez kog je teško osigurati njegov ispravan rad

Sigurnosne aplikacije kontinuirano analiziraju procese i datoteke kojima se pristupa te, ako se uzme u obzir i stalna potreba za ažuriranjem, sigurnosni softver može zapravo u velikom broju slučajeva da korisnicima i sistem administratorima predstavlja smetnju. Kako bi se manjim firmama ponudila zaštita bez potrebe za instaliracijom i održavanjem sigurnosnog softvera, kompanija Webroot u junu pokreće uslugu kojom se analizira dolazni promet te na osnovu rezultata analize vrši blokiranje malicioznog sadržaja.

Usluga se svodi na mesečnu pretplatu, a temelji se na preusmeravanju saobraćaja pojedinih kompanija na Webrootove servere gde se vrši filtriranje sadržaja. Iako je ovakav oblik zaštite moguće postići i na nivou mrežne opreme, u Webrootu veruju da će usluga privući veliki broj manjih kompanija kojima nije isplativo da ulagažu veća sredstva u sigurnosne stručnjake.

Leave a Reply