Događaji · IT

23. Kongres studenata elektrotehnike Evrope

Kongres studenata elektrotehnike Evrope održaće se od 20. do 30. marta 2009. godine u Beogradu i Sarajevu. Organizator ovog događaja je Udruženje studenata elektrotehnike Evrope EESTEC (Istek).

Kao najveći događaj ovog udruženja na internacionalnom nivou, Kongres svake godine okuplja međunarodni Upravni i Nadzorni odbor, predstavnike svih lokalnih komiteta, međunarodne trenere i članove ostalih tela zaduženih za pravilno funkcionisanje Udruženja. Preko 120 studenata sa 44 evropska univerziteta gde se izučava elektrotehnika i računarstvo okupiće se kako bi poboljšali aktivnosti ovog udruženja koje već godinama studentima pruža priliku da se stručno usavrše, pronađu posao, praksu i putuju po Evropi.

Cilj Kongresa je da se razvije strategija unapređenja saradnje među budućim evropskim inženjerima. Studenti će kroz stručna predavanja, radne sesije, treninge i radionice razmeniti svoje ideje i iskustva, uspostaviti međunarodne kontakte koji su danas neophodni u karijeri uspešnog inženjera. Pored radnog i edukativnog dela, gosti će biti u prilici da se upoznaju sa znamenitostima i kulturom zemalja domaćina.

Ove godine, Kongres organizuju dva lokalna komiteta. Pokazalo se da je ovo odličan način da se lokalni komiteti još bolje povežu, a Konges dobije novu dimenziju u vidu spajanja dve kulture. Lokalni komiteti Beograd i Sarajevo imaju lepu tradiciju u saradnji. Sarajlije su česti i rado viđeni gosti naših događaja, kao što su Beograđani uvek dobrodošli na njihove razmene i radionice. Tokom Kongresa studenti će prvih pet dana provesti u Beogradu, a drugih pet u Sarajevu.

Lokalni komitet Beograd već ima tradiciju u organizovanju Kongresa. Godine 2004. Kongres je posetilo 90 studenata iz 18 zemalja Evrope. Tokom osam dana, cilj je ispunjen kroz razmenu ideja i donošenje važnih odluka za Udruženje koje su omogućile njegov dalji razvoj.

Pokrovitelj Kongresa studenata elektrotehnike Evrope je Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

Inicijativi su se priključili Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije, Univerzitet u Beogradu i Elektrotehnički fakultet.

Leave a Reply