Događaji · IT

35 godina aktivnosti Društva za informatiku Srbije


U  Beogradu  u Galeriji nauke i tehnike SANU,  28. juna  2008. je svečano obeleženo 35 godina postojanja Društva za informatiku Srbije (DIS). Skupu su prisustvovali  članovi prvog Predsedništva  izabranog na osnivačkoj skupštini  1973. godine, kao i mnogobrojni saradnici,  učesnici u aktivnostima   Društva i gosti.Nikola Marković predsednik Društva za informatiku Srbije je pozdravljajući učesnike,  prikazao osnovne rezultate u radu Društva kao i planove za naredni period. Društvo je u proteklih 35 godina doprinelo: razvoju primena računara, afirmaciji domaće proizvodnje računara, posebno softvera, lokalizaciji softvera na srpski jezik, primeni ćirilice, ukidanju poreza na promet  i kasnije  smanjivanju PDV  na promet računara, razvoju svesti o značaju informatizacije za modernizaciju i razvoj Srbije i sl.

Tokom proteklih 35 godina DIS je organizivalo oko 300  aktivnosti (naučnih skupova, tribina, predavanja, prezentacija i dr.)  kojima je prisustvovalo oko 30.000 učesnika.

Marković  je najavio da će se Društvo za informatiku Srbiji  i dalje baviti  svim pomenutim aktivnostima ali i da će još intenzivnije raditi na stvaranju uslova za: veće stope rasta informatičkog tržišta, brži razvoj elektronske trgovine i elektronske uprave, afirmaciju domaćih rezultata u primeni savremenih informatičkih tehnologija, dalje smanjivanje PDV-a  na informatičku opremu, uvođenje stimulativne poreske  i  carinske politike, primene IT standarda, sertifikaciju informatičara, odavanje priznanja domaćim uspešnim informatičarima, saradnju sa nadležnim državnim organima i dr.

Učesnici su imali prilike i da vide kratak dokumentaran film „35 godina Društva za informatiku Srbije” a  koji je uradila ekipa TV emisije „Interfejs” agencije  „make IT”.

Na kraju skupa osnivačima  i najzaslužnijim saradnicima  uručene su „zahvalnice 35 godina DIS”. Učesnike svečanog skupa pozdravili su i predstavnici SANU, Elektrotehničkog fakulteta, ETRAN-a kao i pojedini članovi prvog Predsedništva Društva za informatiku Srbije a koji su istakli da je ovo udruženje bilo nezaobilazan akter svih faza kroz koje je prolazila informatizacija u Srbiji i da je  njegov doprinos bio  izuzetno veliki i dragocen.

Leave a Reply