IT · Software

35% kompjutera ima barem jedan nelegalan program

Software piracy rate by region. Source: BSA.
Softverska piraterija prema regionima
Izvor: BSA

Dozvoljavajući da se aktiviraju i koriste nelegalni softveri na poslovnim mrežama, kompanije dovode u opasnost sigurnost i produktivnost svog poslovanja. Business Software Alliance (BSA) je otkrila da više od trećine kompjutera širom sveta koristi piratski softver.

Prema rezultatima istraživanja, 35% ukupnog broja kompjutera u svetu koristi najmanje jedan nelegalan program. U najgore prestupnike spadaju kompjuterski korisnici u Kini i Rusiji (sa preko 80% kompjutera koji imaju piratski softver). Sophos-ovi stručnjaci ukazuju na to da piratski softveri mogu da ostave poslovne mreže otvorene za napade sajberkriminalaca i da im obezbede dodatne ulaze kako bi zarazili kompjutere ili “ukrali” poverljive podatke.

Leave a Reply