IT

3D ultrazvuk srca – u jednom jedinom otkucaju

Siemens je razvio prvi ultrazvučni sistem na svetu koji može da proizvede trodimenzionalnu sliku srca u stvarnom vremenu tokom jednog jedinog otkucaja. Takva tehnologija može da postavi novi standard u ekokardiografskom snimanju, što bi unapredilo staranje o pacijentima. Uz pomoć ovog novog sistema, lekari mogu brže da analiziraju rezultate i počnu s tretmanom. Nedavno su isporučeni prvi takvi sistemi.

Sistem je opremljen tehnologijom formiranja koherentnog zvuka koju je patentirao Simens, koja može da proizvede slike od nekoliko istovremenih ultrazvučnih zraka, a da ne koristi prethodnu tehniku proizvođenja niza slika koja formira slike metodom linija po linija. Rezultat ovog procesa formiranja koherentnog zvuka je izvanredna rezolucija slike i piramidalna ultrazvučna slika.

Acuson SC2000 je namenjen za prefinjena kardiovaskularna ispitivanja srca i krvnih sudova. Njegov inteligentni softver omogućava procese zasnovane na bazi znanja koji koriste složenu tehnologiju prepoznavanja obrazaca i stručnu bazu podataka koja sadrži stvarne kliničke slučajeve. To znači da sistem može da prepozna anatomske obrasce i „orijentacione tačke“ i da potom automatski izmeri dimenzije koje se mogu uporediti s bazom podataka. Takođe, on automatski izvodi slojevite referentne slike i izračunava konture za brze kvalitativne i kvantitatvine procene. Istraživači iz Siemensove laboratorije za istraživanja u Prinstonu, SAD, i slovački eksperti iz sektora Siemens IT Solutions and Services doprineli su tome da softver obrađuje digitalne slike. Kao posledica toga, lekar može na licu mesta da obavi komparativnu analizu koja daje tačniji rezultat, a kardiolog potom može da iz svoje kancelarije napiše dijagnozu i nastavi s daljom obradom primljenih podataka.

Trodimenzionalna ultrazvučna jedinica je opremljena novim transduktorskom tehnologijom, koja poseduje mogućnost hlađenja transduktora, što predstavlja napredak bez presedana i omogućava funkcionisanje na višem nivou učinka i bržu obradu podataka. S tim u vezi, po prvi put je moguće snimiti celokupnu sliku otkucaja srca. Takođe, novi trasduktor je i manji i lakši od uobičajenih jedinica.

Leave a Reply