IT

59. godišnjica beogradskog ETF-a

Na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu je 15 decembra održan tradicionalni skup kojim je obeležena 59-ta godišnjica fakulteta. Dekan fakulteta prof. dr Miodrag Popović je istakao da je u protekloj godini Elektrotehnički fakultet bio pre svega posvečen sprovoñenju reforme i pripremama za akreditaciju.

Tokom protekle godine diplomiralo je 556 studenata a za nastavni i naučni rad koristilo se preko 1.200 računara i oko 80 servera. Elektrotehnički fakultet ima najveći ERC na Beogradskom univerzitetu. Dr Milenko Cvetinović je u ime Ministarstva za telekomunikacije i informatičko društvo, pozdravio prisutne na proslavi i istakao da Elektrotehnički fakultet ima vodeću ulogu u stvaranju kadrova za razvoj u oblasti telekomunikacija, energetike, elektronike i informacionih tehnoligija.

U Srbiji se u oblasti primena mobilne telefonije beleže izvanredni rezultati ali se u ostalim oblastima dosta zaostaje. Treba otvoriti tržište i tako obezbediti veća ulaganja u fiksnu telefoniju i Internet i obezbediti iste uslove poslovanja za sve koji deluju u ovoj oblasti. Ministarsvo se sada angažuje i na razvoju e-uprave i stvaranju uslova za veće korišćenje sadržaja dostupnih preko Interneta.

Najbolji studenti i diplomirani inženjeri dobili su tradicionalne nagrade.Prvi put je dodeljena i nagrada u znak sečanja na pokojnog prof.dr Iliju Stojanovića, a koju je dodelila kompanija “Telenor”.

One thought on “59. godišnjica beogradskog ETF-a

  1. Dejan r> Popovic, dipl. inz., Beograd

    Prema podatku sa naslovne internet strane ETF-a i RTS-a (“Drustvo”, za 13. novembar), ETF je proslavio 61. a ne 59. godisnjicu (?!). Drugo pitanje: da li je dr
    Milenko Cvetinovic pozdravio prisutne na proslavi u ime Ministarstva za telekomunikacije i informaciono drustvo, ili Republicke agencije za telekomunikacije
    u kojoj je valjda bio zaposlen pre 1,5 mesec?

Leave a Reply