Internet · IT

Osniva se Vojvođanski centar za učenje na daljinu

14_09_07_velika

Pokrajinski sekretar za obrazovanje i kulturu dr Zoltan Jegeš i direktor novosadske Srednje mašinske škole Jovan Vukčević potpisali su protokol o osnivanju i delovanju Vojvođanskog centra za učenje na daljinu (DLS) i unapređenju srednjoškolskog i osnovnog obrazovanja u Vojvodini. Za nabavku softvera i prateće tehničke opreme, iz pokrajinskog budžeta izdvojeno je četirti miliona dinara.

Protokolom, potpisanim za narednih pet godina, strane su se obavezale da će formirati Vojvođanski centar za učenje na daljinu u Srednjoj mašinskoj školi u Novom Sadu. Centar će koristiti savremene ICT tehnologije u svim fazama obrazovnog procesa. Učenjem u mreži računara preko Interneta, ostvariće se interakcija korisnika sa sadržajem, predavačima i učenicima, održavaće se kursevi računara, stranih jezika, nastavnih predmeta, menadžmenta u obrazovanju.

– Informacije koje će poboljšati i osavremeniti njihov rad, biće dostupne nastavnicima bez obzira gde se škola nalazi – rekao je dr Jegeš. – Istovremeno, nastavnici će moći da prezentuju svoje kreativne ideje. Savremene informacione tehnologije će omogućiti bolju procenu mogućnosti i znanja koje određeni uzrast učenika može da prihvati. Mnogo nastavnika se plaši uvođenja računara u škole, jer misle da će potreba za njihovim radom biti smanjena. Međutim, ovakvo mišljenje je pogrešno pošto upotrebom računara i saveremenih informacionih tehnologija nastavnici dobijaju šire mogućnosti za poboljšanje kvaliteta nastave.

Kako je istaknuto, sistem učenja na daljinu uvešće učenike u proces izvođenja i kreiranja nastave. Omogućiće ocenjivanje kvaliteta nastavnog procesa kroz sistem elektronskih testova i podstaći decu da se usavršavaju, da samostalno napreduju, uz rad sa heterogenim grupama. Vojvođanski centar za učenje na daljinu biće realizovan u pet faza. Tokom prve faze, do kraja godine, predviđeno je postavljanje servera, opremanje centra u Srednjoj mašinskoj školi i obuka zaposlenih. Predviđeno je da do završne faze projekta (2011. godine), u mrežu učenja na daljinu budu uključene sve osnovne, srednje i visokoškolske ustanove u Vojvodini. Inicijalna sredstva za realizaciju projekta takođe je izdvojio Sekretrijat za obrazovanje Novog Sada.

 

 

Leave a Reply