IT

ABsoft na DATUM-u

Dan tehnološkog umeća u organizaciji analitičarske kompanije Mineco iz Beograda. Konferenciji su prisustvovali predstavnici 220 vodećih proizvodnih, uslužnih i trgovinskih kompanija – iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore.
Tema konferencije je bila prikaz domaćih ERP rešenja i njihovo poređenje sa stranim. Učesnici konferencije istakli su da je uvođenje ERP sistema kompleksan i zahtevan proces, kako u ljudskim, tako i u vremenskim resursima, koji zahteva od cele kompanije jasnu opredeljenost ka novom rešenju i novoj organizaciji koju ono donosi.
Na konferenciji je istaknuto da i pored pozitivnih uticaja, koje pojava stranih informatičkih kuća na domaćem tržištu ima na podizanje kvaliteta usluga i proširenje lepeze ponude, svakako treba imati u vidu da domaća ERP rešenja nikako nisu slabija rešenja od stranih, već da postoje brojne prednosti koje mogu opredeliti neku kompaniju da uvede rešenje projektovano od strane srpske informatičke kuće.

Takođe, i pri implementaciji sistema u određeno preduzeće domaći konsultanti i projektanti su u prednosti jer imamo više iskustva od stranih kompanija, koja u Srbiji imaju samo lokalna predstavništva.
AB Soft je na konferenciji učestvovao kao predstavnik proizvođača domaćih ERP rešenja, zajedno sa kompanijama DIGIT, IIB i M&I.

Leave a Reply