Događaji · IT

ABSoft Savetovanje 2008

U utorak 16tog decembra 2008. u Hotelu M,  AB Soft je održao skup za svoje korsnike – Savetovanje 2008, na kome je bilo prisutno preko 230 korisnika.

Teme koje su bile prezentovane:

– Završne obrade u AB Soft aplikacijama

Kako uraditi popise, kako preneti knjiženja u sledeću godinu, kako razdvojiti  godine, na šta posebno obratiti pažnju i slično – sve su ovo pitanja koja se nameću jednom godišnje prilikom izrade završnih knjiženja u aplikacijama i izrade finansijskih izveštaja i upravo su ona prezentovana u prvom delu skupa.

Za one korisnike koji na AB Soft aplikacijama prvi put rade završna knjiženja, data su objašnjenja na šta moraju da obrate pažnju i koje se sve radnje moraju sprovesti kako bi zaključivanje knjiga u prethodnoj godini, otvaranje knjiga u tekućoj i izrada finansijskih izveštaja protekli što uspešnije. Za stare korisnike koji su se sa navedenim susretali ranije, ovaj deo pretstavlja potsetnik.

– Novine u AB Soft poslovnim modulima

Kao i unazad već 18 godina, razvojni tim AB Softa radi na poboljšanju svojih softverskih rešenja. Nove verzije AB Soft  poslovnih aplikacija objavljuju se svaka tri do četiri meseca, a u periodu između dve verzije objavljuju se 3 do 4 beta verzije.
– III generacija AB Soft aplikacija

Pored rada na modulima iz standardne ponude, razvojni tim se angažuje na novim aplikacijama, rešenjima na novim platformama, kao i na specijalnim rešenjima koja se rade po porudžbini.

Aplikacije na mobilnim uređajima spadaju u treću generaciju AB Soft poslovnih aplikacija i one su tema III dela skupa.

Aplikacije na mobilnim uređajima koncipirane su tako da ih čine niz funkcionalnosti koje su integralni deo poslovnog softverskog rešenja i ostatak informacionog sistema vidi ih kao deo poslovnih aplikacija koje vrše obrade nad istim podacima.

Leave a Reply