IT

ACTA pred Evropskim sudom pravde

Evropska komisija je zatražila od Evropskog suda pravde da razjasni da li je kontroverzni medjunarodni sporazum o borbi protiv falsifikovanja Akta (ACTA), “u skladu sa slobodom izražavanja i slobodom Interneta”, saopštila je evropska komesarka za pravdu i osnovna prava Vivijan Reding.

Akta, čija je svrha zaštita intelektualne svojine i borba protiv piraterije, naišla je na žestoko protivljenje javnosti u Evropskoj uniji zbog odredbi koje omogućuju drakonska kažnjavanja, a devet zemalja članica, uključujući Nemačku i Holandiju, zamrzlo je ratifikaciju sporazuma ili je odložilo potpisivanje do daljnjeg.

Redingova je izdala saopštenje, kako se u naslovu navodi, “povodom slobode izražavanja i informisanja preko Interneta, pokušaja da se blokiraju veb sajtovi, ‘zakonima tri upozorenja’ i povodom Akte”.

“Slobode izražavanja i informisanja su za EU prava koja su fundamentalna, bez obzira na tehnološka sredstva i bez obzira na granice, i ugradjena su u Evropsku povelju o fundamentalnim pravima koja ima primat nad zakonima EU, uključujući medjunarodne sporazume koje Unija zaključi”, saopštila je Redingova.

Prema tome, kako se dodaje, “Evropska unija podržava slobodan pristup Internetu i slobodu izražavanja i slobodu informisanja” preko njega.

Vivijan Reding je ukazala da je intelektualna svojina Poveljom takodje priznata kao fundamentalno pravo, ali da ona “nije apsolutno fundamentalno pravo” i da bi “evropska politika trebalo da cilja na uravnoteženo poštovanje oba ta prava, ne dovodeći u pitanje njihovu suštinu”.

Leave a Reply