IT

Adobe i Avatar

Proces stvaranja ovog uzbudljivog virtualnog sveta započeo je s Photoshopom, kreiranjem likova i okruženja u kojem se nalaze. Uz Photoshop Lightroom organizovane su hiljade fotografija, a zahvaljujući After Effectsu, vrhunskim vizualnim efektima i atraktivnim pokretnim grafičkim sadržajima, reditelj i glumci su uštedeli mnogo vremena stavljajući scene snimljene u studiju u „pravi kontekst“, čime su odmah dobili realnu sliku virtualnog sveta koji su stvarali…

Leave a Reply