IT

Adobe ostvario rekordan kvartalni i godišnji prihod

Kompanija Adobe Systems Incorporated je juče objavila odlične finansijske rezultate za četvrti kvartal 2008. godine kao i za celu finansijsku 2008. godinu koja je završila 28. novembra 2008. godine.

U četvrtom kvartalu fiskalne godine, Adobe je realizovao rekordan prihod od 915,3 miliona USD, što čini rast od 0,45 odsto u odnosu na četvrti kvartal 2007. godine kada je ostvaren prihod od 911,2 miliona USD i rast od 3,16 odsto u odnosu na treći kvartal 2008. godine kada je ostvaren prihod od 887,3 miliona USD. Prihod realizovan u četvrtom kvartalu veći je od prethodno planiranog dijapazona za ovaj kvartal koji je bio od 912 – 915 miliona USD.

U fiskalnoj 2008. godini, Adobe je realizovao rekordan prihod u iznosu od 3,580 milijardi USD, što predstavlja rast od 13,36 odsto u odnosu na godišnji prihod realizovan u 2007. fiskalnoj godini, koji je iznosio 3,158 milijardi USD. Time je postignut planirani godišnji rast definisan na početku fiskalne 2008. godine Adobea.

„Uprkos teškim ekonomskim prilikama, u 2008. godini realizovali smo rekordan prihod i postigli dvocifrenu stopu rasta već šestu godinu zaredom. Takođe, doslednim sprovođenjem disciplinovane politike upravljanja troškovima, u velikoj meri smo premašili planiranu visinu prihoda. Iako očekujemo da će 2009. godina biti puna izazova, radujemo se dugoročnim tržišnim trendovima i uvereni smo da ćemo iz trenutne recesije izaći jači nego ikad” – izjavio je Shantanu Narayen, predsednik Adobea.

Potpune finansijske rezultate postignute u trećem kvartalu 2008. godine, kao i upoređenje GAAP rezultata i rezultata koji nisu u skladu sa GAAP-om, možete naći na: http://www.adobe.com/aboutadobe/pressroom/pressreleases/200812/Q408Earnings.html

Leave a Reply