Događaji · IT

Akcija „Probudimo IT Srbiju“ u Tutinu

Saga je u saradnji sa Narodnom kancelarijom predsednika Republike i preduzeća Mikro svesrdno učestvovala u akciji unapređivanja informacionih tehnologija u osnovnim školama Srbije. U okviru projekta „Probudimo IT Srbiju“ poklonjeno je deset računarskih konfiguracija. Osnovna škola „Rifat Burdžević Tršo“ iz Tutina, koja prima ovu donaciju, će zahvaljujući svim donatorima, ovim lepim gestom dobiti dovoljno računara za jednu laboratoriju.

Do sada je u ovoj osnovnoj školi postojalo samo osam 486 i Pentium 1 računara, te praktična nastava nije mogla da se izvodi na zadovoljavajućem nivou. Nastava je bila uglavnom teoretska, ali sa novim računarima pokrenuće se preko potrebna praktična nastava.

Cilj ove akcije je da se deci u osnovnim školama omogući adekvatan rad i bolji uslovi za praćenje nastave iz informatike. U boljim uslovima će lakše moći da ostanu u toku sa informacionim tehnologijama, čije je razumevanje i primena danas osnova pismenosti.

Leave a Reply