IT

Akcija Nemačke privredne komore i BiS Reciklažnog centra

Na nedavno održanom sastanku predstavnika Nemačkog privrednog udruženja u Beogradu i BiS Reciklažnog centra, postignut je dogovor o realizaciji zajedničke akcije koja pretenduje da postane tradicionalna, a pod nazivom: RECIKLIRAM, DAKLE POSTOJIM:

BiS Reciklažni centar, operater koji se bavi reciklažmom elektronskog i električnog (EE) otpada, inače član Nemačkog privrednog udruženja u Beogradu, biće tehnička podrška tokom održavanja ove akcije.

U dopisu ostaloim članovima ovog Udruženja, pored ostalog stoji:

– Svima nam je poznat problem: imamo stare mobilne telefone, štampače, računare i monitore koji kod kude i po firmama sakupljaju prašinu i ne znamo šta sa njima da radimo. Elektronski otpad u Srbiji najčešće završi u prirodi po divljim deponijama. U Nemačkoj je reciklaža postala važna grana privrede: svih 85% EE otpada ponovo se koristi. Zaštita prirode je nemački brend! U Srbiji se, radi poređenja, svega 5-6% bačenog EE otpada ekološki uklanja. Mi želimo da doprinesemo da se to promeni.

Preko recikliranja podstiče se privreda, stvaraju se nova radna mesta i priroda se čuva. Da bi se Srbija modernizovala i da bi se korak po korak približila evropskim standardima o ovoj temi mora konstantno da se razmišlja. Nemačko privredno udruženje u Beogradu, iz tog razloga, u saradnji sa preduzećem i našom članicom „Božić i sinovi“ ( www.it-recycling.biz ), prvim preduzećem za reciklažu u Srbiji, podržava inicijativu o stalnoj reciklaži. Takođe očekujemo podršku najznačajnijih medija, Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, gradskog Sekretarijata za zaštitu životne sredine i JKP Gradska Čistoća.

Članice ovog Udruženja će učestvovati na dva načina: postaviće kontejner za sakupljanje EE otpada u krugu svoje firme ili institucije i/ili će sakupiti EE otpad i potom ga odneti na namenska mesta za sakupljanje i u kontejnere koje će obezbediti BiS Reciklažni centar.

Akcija prikupljanja EE otpada će se realizovati na više lokacija u Beogradu ali i po celoj Srbiji zahvaljujući angažovanju članica Nemačkog privrednog udruženja u Beogradu. Počeće 15. septembra, povodom međunarodnog dana “Očistimo svet”, a nakon sedam dana javno mnjenje će biti upoznato sa rezultatima akcije, odnosno sa informacijom ko se sve priključio akciji I koliko toba EE otpada je prikupljeno I reciklirano. Osim pravnih lica, očekuje se da će se akciji pridružiti i građani kako bi potvrdili svoju ekološku osvešćenost i društveno odgovorno ponašanje čijoj će afirmaciji svakako doprineti angažman Nemačkog privrednog udruženja u Beogradu.

Leave a Reply