Događaji · IT · Telekomunikacije

Aktivne komponente kompanije Extreme Networks su dobile “HiPath Ready” sertifikat

Kompanija Siemens Enterprise je dodelila “HiPath Ready” sertifikat aktivnim komponentama Summit® X150, Summit X250 i Summit X450, kompanije Extreme Networks, za potpunu interoperatibilnost sa Siemens Enterprise Communications HiPath 8000 SIP svičevima. Siemens je u ovom slučaju sistem integrator.

U sklopu Siemens Enterprise Communications Technology Partner programa, kompanije Siemens i Extreme Networks su sa uspehom završile testiranja mrežnih i IP telefonskih rešenja. Tokom ovog programa Extreme Networks je potvrdio status partnera kompanije Siemens.

U okviru “HiPath Ready” programa, kompanija Siemens je testirala kompatibilnost proizvoda Extreme Networks, mogućnosti njihove integracije u HiPath sistem, kao i funkcionalnost, u cilju ispunjenja visokih tehničkih zahteva svojih partnera.

HiPath® 8000 IP telefonska platforma je testirana sa nagrađivanim Summit X150, Summit X250 i Summit X450 aktivnim komponentama, koje sadrže revolucionarni ExtremeXOS core-class operativni sistem kompanije Extreme Networks. Ova dva sistema u sprezi nude korisnicima rešenje koje skoro u potpunosti uklanja kašnjenja signala, prekide i smetnje, i pruža kvalitet usluge bez gubitka podataka. Na ovaj način se omogućava razgovor bez kašnjenja glasa u okviru konvergentne komunikacione transakcije.

Rezultati testiranja su pokazali da govorni saobraćaj koji podržava Siemens Enterprise Communications HiPath ® 8000, (to je softverski komutacioni sistem baziran na SIP protokolu koji velikim organizacijama nudi izvanrednu komunikaciju i podršku timskom radu najnovije generacije), funkcioniše izvanredno na svim nivoima prioriteta komunikacije i dostupnosti, kada koristi Extreme Networks Summit svičeve.

“Kupci očekuju pouzdanu komunikaciju kroz svoju konvergentnu mrežu, sa IP rešenjima koje unapredjuju njihovo poslovanje„ rekao je Andreas Reincke, menadžer u Simens Enterprise Communications i dodao „U saradnji sa kompanijom Extreme Networks, mi smo u mogućnosti da odgovorimo na sve potrebe naših klijenata, kao i da im ponudimo kompletan izbor komponenti potrebnih za njihove konvergentne mreže .“

Leave a Reply