E-servisi · IT

Aktivnosti na izradi inicijalnog nacionalnog Web geoportala

Kraljevina Norveška od 2005. godine pruža podršku Republičkom geodetskom zavodu u uspostavljanju katastra nepokretnosti i unapređenju usluga omogućavanjem efikasnijeg upravljanja i pristupa prostornim podacima

Norveška agencija za kartografiju i katastar – Statens Kartverk (SK) i Republički geodetski zavod dana 10. septembra 2008. godine potpisali su Sporazum o nastavku saradnje “RGZ-SK Tvining projekat 2008 – faza 3”. Jedan od ciljeva projekta je povećanje kapaciteta RGZ za aktivno učešće u evropskim integracijama i harmonizaciji pružanja usluga u oblasti prostornih informacija.

Za potrebe realizacije tog cilja uspostaviće se geoportal preko koga će omogućiti pristup skupovima podataka RGZ, da bi se obezbedile jednake i pravovremene informacije za sve. Prostorne informacije, koje pruža RGZ i ostali partneri u okviru projekta, biće dostupne za različite grupe korisnika i omogućiće laku razmenu osnovnih skupova podataka u skladu sa INSPIRE, ISO i drugim međunarodnim standardima.

Glavni zadatak projekta je uspostavljanje prve verzije srpskog nacionalnog geoportala “RGZ Web Portal za NSDI – 2009” za pristup prostornim podacima i servisima u okviru srpske infrastrukture prostornih podataka.

Inicijalni nacionalni geoportal će omogućiti istovremeno vizuelno preklapanje kompleksnih i distriburanih prostornih informacija preko Interneta na interoperabilan način. Potrebno je naglasiti da se preko geoportala ne čuvaju i održavaju prostorni podaci, već to čine organizacije koje imaju nadležnost nad podacima.

RGZ će zajedno sa drugim institucijama udruženim u okviru projekta moći da putem geoportala prikazuje i razmenjuje prostorne podatke i metapodatke. Ostalim kategorijama korisnika biće omogućeno pretraživanje preko metapodataka i jednostavan uvid u informacije o prostoru.

U periodu od 13. marta do 27. aprila obavljena je međunarodna tenderska procedura za pribavljanje ponuda za izradu geoportala. Nakon evaulacije dostavljenih ponuda izabrana je norveška kompanija Asplan Viak Internet AS (Avinet).

Ugovor za izradu geoportala potpisali su za Norvešku agenciju za kartografiju i katastar – Statens Kartverk g-din Helge Onsrud, za kompaniju Avinet g-din Per Andersen i za Republički geodetski zavod g-din Nenad Tesla, u maju 2009. godine.

Ugovorene obaveze ostvariće se kroz sledeće aktivnosti:

  • Plan projekta i dizajn

  • Razvoj i instalacija

  • Testiranje i prihvatanje

  • Obuka i dokumentacija

  • Tri godine podrške i održavanja

  • Nabavka servera i radne stanice

Realizacija projekta je započela kick-off sastankom 02. i 03. juna 2009. godine između predstavnika kompanije Avinet, norveškog konsultanta g-din Oskara Henriksena i RGZ NSDI grupe. Menadžeri projekta kompanije Avinet g-din Tor Gunar Overli i g-din Per Andersen predstavili su prototip interfejsa geoportala i tehnička rešenja u skladu sa definisanim zahtevima, kao i plan aktivnosti na realizaciji projekta.

Planirano je da geoportal postane funkcionalan do kraja 2009. godine. Takođe, važno je naglasiti da će RGZ dobiti programski kod za dalji razvoj aplikacije i obuku za tim koji će prilagođavati tehničke mogućnosti geoportala u skladu sa potrebama.

Uspešnom realizacijom projekta omogućiće se da prostorne informacije koje obezbeđuje RGZ i ostali partneri u projektu budu dostupne širokom spektru korisnika u skladu sa međunarodnim standardima.

Prostorne informacije objedinjene u zajedničkoj infrastrukturi obezbeđuju mnoštvo mogućnosti za unapređenje javnih servisa koje doprinose boljem planiranju i donošenju odluka i smanjenju troškova ne dozvoljavajući dupliranje i nesaglasnost podataka. Takođe, zadatak je maksimalno iskorišćenje dostupnih prostornih informacija i dobrobit za javnost, državu i privredu na svim nivoima. Uspešno uspostavljen NSDI je bitan oslonac za razvoj e-uprave. Ključni faktor za uspešno uspostavljanje integrisanog sistema je zadovoljenje potreba javnog i privatnog sektora, kao i svih građana za pristup prostornim podacima kroz uspešnu saradnju i efikasne web servise.

Leave a Reply