IT

Aldata objavila rezultate najnovijeg istraživanja tržišta

Aldata Solution, globalni dobavljač softverskih rešenja za oblasti maloprodaje, veleprodaje i logistike, objavila je rezultate drugog godišnjeg istraživanja sprovedenog među rukovodiocima informacionih sektora (CIO) u maloprodaji, koje je sponzorisala zajedno sa kompanijom IBM.

Rezultati pokazuju oporavak IT budžeta trgovina na malo nakon recesije, koji u proseku iznose 1,3% od ostvarene prodaje, u poređenju sa 1% od prodaje, koliko su iznosili prošle godine. Pored toga, oko 26% ispitanika očekuje povećanje svojih IT budžeta, isto kao i prošle godine, s tim da se tada očekivano povećanje odnosilo na već započete projekte, dok je ovogodišnja anketa otkrila mnogo agresivnije planove za implementiranje novih sistema. Anketu je sa 109 informacionih i informatičkih rukovodilaca maloprodajnih kompanija u Evropi i na oba Američka kontinenta, sprovela specijalizovana kompanija za tržišna istraživanja u ovoj grani delatnosti, Martec International, u četvrtom tromesečju 2009. godine.
Ovogodišnje istraživanje jasno pokazuje da optimizacija na liniji „proizvod-mesto-promocija“ postaje sve važniji element IT potrošnje u maloprodaji.

U skladu sa time, preko 50% trgovaca na malo planira da nadogradi, zameni postojeće ili implementira nove sisteme u oblastima automatizovane popune (52%), optimizacije asortimana (58%), optimizacije promocije (56%) i upravljanja promocijom (54%), uz 46% ispitanika koji planiraju da investiraju u sisteme za prognoziranje potražnje. Upravljanje ključnim podacima (Master Data Management – MDM), na vrhu je planova za implementiranje među aplikacijama obuhvaćenim ovom anketom, kako u domenu korporativnog upravljanja (35%), tako i domenu upravljanja dobavljačima (28%).

U poređenju sa prošlogodišnjom, statistika istraživanja za ovu godinu ukazuje na to da je sektor maloprodaje zadivljujuće efikasno prebrodio recesiju”, smatra Alan Dejvis, marketing direktor kompanije Aldata Solution. „Recesija nije zaustavila investicije ove branše u IT, ali definitivno jeste promenila način na koji se troši novac. Dani radikalnih projekata osmišljenih po principu „izbaci postojeće i zameni novim“ su prošlost, i umesto takvog pristupa sada uočavamo snažan fokus maloprodaje na optimizaciju procesa. Rukovodioci informacionih sektora u maloprodaji se ne boje da investiraju u nove projekte, ali im je neophodan brz povraćaj investicije (ROI). Kada kažem ’brz’, podrazumevam da se period ROI meri mesecima, a ne godinama”, objasnio je Dejvis.

Kupac je kralj

Sistemi za privlačenje i zadržavanje postojećih kupaca primetno se ističu u ovom istraživanju. Ispitanici su kao najznačajniju aplikaciju naveli višekanalni CRM (sistem za upravljanje odnosima sa potrošačima), sa 42% ispitanika kojima tek predstoji implementacija višekanalnog CRM-a, ali i planovima da to učine u naredne tri godine. Slično, 38% ispitanih rukovodilaca informacionih sektora planira da implementira sisteme lojalnosti – sa podacima o kupcima koji su povezani sa njihovim kupovnim navikama i ponašanjem – takođe u naredne tri godine. I konačno, 47% ispitanika smatra najvažnijim primenu sistema koji podržavaju bezbednost kupaca.

Održivost nije prioritet

Prvi put su stavovi o održivosti poslovanja tretirani u sklopu istrživanja. Ispitanici su zamoljeni da ocene uticaj održivosti na IT potrošnju i strategiju svojih kompanija, na bodovnoj skali od 1 do 10 (10 je najviši rang uticaja). Rezultat: zabeležen je prosek od gotovo „ravnodušnih“ 5.1. Stavovi su se, međutim, po tom pitanju polarizovali, sa 13% ispitanika koji smatraju da održivost ima minoran uticaj na IT strategiju dok 6% njih smatra da je taj uticaj veoma važan. Po pitanju primena IT-ja za koje maloprodavci smatraju da imaju najveći uticaj na održivost, na vrhu liste su operacije skladištenja. U budućnosti, veruje više trgovaca na malo, višekanalna prodaja će imati najveći uticaj na održivost.

Metodologija

Ovo istraživanje sponzorisale su kompanije Aldata i IBM (Global Retail CIO Survey), a sprovela „Martec International“, specijalizovana za istraživanje tržišta maloprodaje, sa ciljem da trgovcima na malo pruže platformu za poređenje sopstvene IT strategije i načina korišćenja tehnologija sa drugim igračima u ovoj oblasti. „2010 Global Retail CIO Survey“, kako glasi originalni naziv istraživanja, reflektuje gledišta trgovina na malo iz 28 zemalja, od koje svaka ima godišnji prihod koji nije manji od 100 miliona američkih dolara, a prodaja svih anketiranih u zbiru dostiže 528 milijardi dolara u više od 62.000 prodavnica. Ovaj iznos prihoda predstavlja 8 posto ukupnog maloprodajnog tržišta u Severnoj i Južnoj Americi i Evropi, po prodaji. Za potrebe ovog izveštaja intervjuisano je ukupno 109 rukovodilaca informacionih i informatičkih sektora maloprodaja (CIO, IT director). Izbor anketiranih maloprodaja je miks maloprodaja prehrambene i neprehrambene robe širom Severne Amerike i Evrope. Istraživanje pruža detaljan uvid u aktuelne planove ulaganja i prioritete u maloprodaji.

Siže istraživanja se može preuzeti sa adrese: www.globalretailciosurvey.com.

Leave a Reply