Događaji · IT

Algotech je dobio Banking Technology Award

Na konferenciji Technobank 2008, Algotech je dobio nagradu Banking Technology Award za najbolje tehnološko rešenje iz domena bankarstva prikazano na ovoj konferenciji. Ovu prestižnu nagradu Algotech je dobio za multikanalni kontakt centar namenjen bankama.

Prednosti koje ovaj kontakt centar pruža bankama ali i osiguravajućim društvima i drugim finansijskim istitucijama uključuju: viši nivo usluge, povećanje broja primljenih poziva i ukupne efikasnosti u klijent servisu uz korišćenje svih komunikacionih kanala, kao i smanjenje troškova. Multikanalni kontakt centar, takođe, omogućava bankama uvođenje potpuno novih usluga kao što je telefonsko bankarstvo, govorni automat i naplata potraživanja.

Ovo konkretno, nagrađeno rešenje, sastoji se od Avaya Interaction Center (AIC), Avaya Media Server S8710 i Media Gateway G650 platformi, koje obezbeđuje savršenu osnovu za visoko fleksibilnu konvergentnu mrežu, koja može zadovoljiti sve potrebe jedne banke za vrhunski kvalitetnim komunikacijama

“Iako je Algotech do sada dobio veći broj nagrada, ovo je prvi put da smo proglašeni za najboljeg provajdera tehnoloških rešenja za banke, osiguravajuća društva i druge finansijske institucije, i to ovu nagradu čini posebnom u našoj kolekciji,” rekao je Aleksandar Bakoč, direktor kompanije Algotech.

Konferenciju Technobank 2008 je organizovao ASIT, u saradnji sa Narodnom bankom Srbije, Ministarstvom finansija, Udruženjem banaka Srbije i Privrednom komorom Srbije, i vodećim poslovnim bankama. Konferenciji su prisustvovali predstavnici više od 50 stranih I domaćih kompanija koji su uzeli učešća u većem broju panel diskusija, radionica I prezentacija.

Leave a Reply