IT

Algotech je dobio ISO sertifikat

Kompanija Algotech Mađarska je ovog leta dobila ISO 9001:2001 sertifikat, kao potvrdu od nezavisnog oditora da Algotech obezbeđuje kvalitetne usluge.

ISO sertifikat potvrđuje da sistem za upravljane kvalitetom kompanije Algotech, koji je odgovoran za kontrolu planiranja, implementacije i održavanja konakt centara i razvoj software-a ispunjava međunarodne standarde.

Sertifikat je punovažan do jula 2011. godine i biće proveravan svake godine. Algotech Češka je takođe dobila ovaj sertifikat. Zvanična provera sistema za upravljanje kvalitetom zbog dodele ISO sertifikata u kompaniji Algotech Srbija će biti obavljena do kraja 2008. godine, a u Algotech Rumunija u prvoj polovini 2009 godine.

Leave a Reply