Događaji · IT · Telekomunikacije

Algotech je predstavio nove trendove u IP telefoniji na TELFOR-u 08

Algotech je učestvovao na konfereciji TELFOR 2008 , koja je održana od 25 do 27. novembra u Beogradu.

Telekomunikacioni forum (TELFOR) je godišnja konferencija koja okuplja domaće i međunarodne kompanije i stručnjake koji se bave telekomunikacionim i informacionim tehnologijama. Konferencija je održana po 16. put, a organizovali su je Društvo za telekomunikacije Beograd, Telekom Srbija i Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu.

Na konferenciji TELFOR 2008 Algotech je pretstavio nove trendove i tehnologije u IP telefoniji koji omogućavaju kompanijama da posluju efikasnije i ekonomičnije.

Leave a Reply