IT

Algotech unapredio korisnički servis mađarske kompanije za eksploataciju i transport gasa

Mađarska kompanija ÉGÁZ-DÉGÁZ, koja se bavi eksploatacijom i transportom gasa, odabrala je Algotech za implementaciju novog korisničkog servisa koji može da odgovori na rastuće zahteve klijenata, kao i da ispuni uslove koje propisuje nova zakonska regulativa.

Novi kontakt centar je doprineo usavršavanju klijent servisa tako što je uveo nekoliko novih mogućnosti koje klijentima znatno olakšavaju saradnju sa kompanijom ÉGÁZ-DÉGÁZ. Automatski servis korisnicima omogućava da brzo i jednostavno pristupe sistemu i dobiju ili pruže potrebnu informaciju. Korisnici su u mogućnosti da saznaju trenutno stanje na svom brojilu, kao i stanje na računu, koristeći samo tastaturu telefona.

U mađarskoj kompaniji ÉGÁZ-DÉGÁZ Algotech je implementirao rešenje za budućnost, i to ne samo zato što je bazirano na tehnologiji kompanije Avaya, koja ima svetski najbolja rešenja u ovom domenu, već i zato što unapređenje i nadogradnja sistema u budućnosti ničim nisu limitirani“, rekao je Aleksandar Bakoč, direktor kompanije Algotech Srbija.

Kompanije Algotech i ÉGÁZ-DÉGÁZ uveliko rade na daljem razvoju korisničkog servisa ovog distributera gasa. Ovo uključuje integraciju web servisa koja će omogućiti vizuelni kontakt između operatera korisničkog servisa i klijenta, pomoću sve popularnijih IP telefona ili mobilnih telefona koji imaju 3G podršku. Ova opcija će omogućiti korisničkom servisu da klijentu pošalje video zapis sa instrukcijama, a sa druge strane klijent će moći da pošalje video zapis koji će prikazivati kvar, na osnovu čega će serviser lakše proceniti broj ljudi koji je potreban da se problem otkloni, kao i koja oprema je potrebna.

Leave a Reply