IT

Algotech uveo više sistema kvaliteta

Kompanija Algotech obaveštava javnost da je u poslovanje ove kompanije uveden integrisani sistem menadžmenta koji se odnosi na: projektovanje, razvoj, proizvodnju, implementaciju, pružanje usluga tehničke podrške i održavanja iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija prilagođeno svakom korisniku.

Integrisani sistem menadžmenta u Algotech d.o.o. obuhvata:

  • Sistem menadžementa kvalitetom ISO 9001:2008,
  • Sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2005 i
  • Sistem upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu OHSAS 18001:2007

Leave a Reply