IT

AMD menja sporazum sa GLOBALFOUNDRIES-om o isporuci procesorskih vafera

AMD  je danas objavio da sa GLOBALFOUNDRIES Inc-om menja Sporazum o Proizvodnji Vafera (WSA). Osnovna svrha promene sporazuma je da se preispita metodologija određivanja cena koja se primenjuje na procesorske vafere koji će biti isporučeni tokom 2011 za AMD-ove mikroprocesore i akcelerisane procesorske jedinice (APU-ove). Promenom se takođe modifikuju i postojeće AMD-ove obaveze a koje se odnose na buduća uvećanja proizvodnje određenih grafičkih procesorskih jedinica (GPU-ova) i čipsetova u GLOBALFOUNDRIES-u.

Pod izmenjenim sporazumom, GLOBALFOUNDRIES se obavezao da AMD-u isporuči, a AMD se obavezao da će kupiti, fiksan broj 45nm i 32nm procesorskih vafera po kvartalu tokom 2011. AMD će platiti GLOBALFOUNDRIES-u fiksnu cenu za sve 45nm procesorske vafere koji će biti isporučeni tokom 2011. Cena 32nm-skih proizvode za AMD biće bazirana po ispravnom čipu.

Dodatno, AMD se takođe složio da GLOBALFOUNDRIES-u plati dodatne kvartalne količine tokom 2012 ako GLOBALFOUNDRIES postigne specifične preduslove vezane za kontinualnu dostupnost 32nm-skih kapaciteta sa početkom 2012.

Tokom 2012, AMD će nastaviti sa kompezacijama GLOBALFOUNDRIES-u na cena-plus bazi za proizvodnju vafera za mikroprocesore i APU proizvode. AMD trenutno procenjuje da će GLOBALFOUNDRIES-u, za kupovinu procesorskih vafera pod izmenjenim WSA sporazumom, približno platiti $1.1 do $1.5 milijardi tokom 2011 i $1.5 do $1.9 milijardi tokom 2012*. U 2010, AMD je za kupovinu procesorskih vafera GLOBALFOUNDRIES-u platio približno $1.2 milijardi.

Pored toga, i ne vezano za WSA izmene, AMD je od početka prvog kvartala 2011 počeo sa proračunom investiranja u GLOBALFOUNDRIES po cenovnoj metodi. Ova tranzicija je podstaknuta ulaganjima Chartered Semiconductor-a u GLOBALFOUNDRIES i dopunama određenih sporazuma. Kao rezultat ovih ulaganja AMD će ostvariti negotovinsku dobit od približno $492 milliona. Negotovinska dobit je vezana za preraspodelu investicionog učešća u GLOBALFOUNDRIES-u i biće reflektovana na neto kapitalni prihod (gubitak) pravca investiranja njihove Konsolidovane Izjave o Operacijama.

Leave a Reply