IT

AMD neće dati podršku SYSmark 2012 benčmarku

AMD  je danas objavio da neće podržati SYSmark 2012 benčmark (SM2012), koji objavljuje BAPCo (Business Applications Performance Corporation). Sa povlačenjem podrške, AMD je takođ i istupio iz BAPCo organizcije.

“Tehnologija evoluira neverovatnim tempom, i potrošačima je potreban jasan i pouzdan način ocenjivanja kako bi razumeli očekivane performanse i vrednosti njihovih sistema,” kaže Najdžel Desau (Nigel Dessau), visoki potpredsednik i Glavni Marketing Menadžer u AMD-u. “AMD ne veruje da SM2012 zadovoljava ove uslove. Zato AMD ne može odobriti niti podržati SM2012 niti ostati deo BAPCo konzorcijuma.”

AMD će podržati samo benčmarke bazirane na realnim računarskim modelima i softverskim aplikacijama, one koje pružaju korisne i relevantne informacije. AMD veruje da benčmar treba da bude konstruisan tako da pruža nepristrasne rezultate i da bude transparentan kupcima koji donose odluke bazirane na tim rezultatima. Trenutno AMD evaluira druge benchmark alternative, uključujući potsticanje kreiranja industriskog konzorcijuma za kreiranje otvorenog benčmarka za merenje ukupnih sistemskih performansi.

AMD preporučuje svakome ko želi da sazna više detalja o sastavu i metodologiji ocenjivanja SM2012 benčmarka da kontaktira BAPCo. Za više detalja o AMD-ovoj odluci da napusti BAPCo, molimo vas pročitajte AMD-ov Upravni Blog napisan od strane Najdžela Desaua (Nigel Dessau).

Leave a Reply