IT

AMD optimizuje strukturalne troškove kako bi unapredio konkurentnost i ubrzao rast

AMD je danas objavio inicijativu plana restruktuiranja i implementacuju operativne efikasnosti dizajniranu da ojača kompanijinu konkurentnu poziciju. AMD očekuje da će ova kombinacija poteza kreirati konkurentnu strukturu troškova i rebalans kompanijinih globalnih sposobnosti i aseta, te da će pomoći AMD-u da nastavi sa isporučivanjem industriski-vodećih proizvoda i da će unaprediti produktivnost, smanjiti vreme izlaska na tržište novih proizvoda i kreirati bolju usklađenost sa ključnim industriskim trendovima za koje se očekuje da će predvoditi rast.

“Smanjenjem naših strukturnih troškova i fokusiranjem naše globalne radne snage na ključne prilike za rast osnažiće AMD-ovu konkurentnost i omogućiće nam da agresivno nastojimo da izbalansiramo skup strateških aktivnosti dizajniran za dalje ubrzavanje rasta, ” kaže Rori Rid (Rory Read), AMD-ov predsednik i CEO. “Potezi koje povlačimo su dizajnirani da unaprede našu sposobnost da dosledno odgovorimo na potrebe baze naših kupaca širom sveta i da učvrste vodeću poziciju na polju niske potrošnje, novim tržištima i računarstva u oblaku.”
AMD očekuje da će plana restruktuiranja dovesti do operativne uštede, pre svega u operativnim troškovima, od približno $10 miliona u četvrtom kvartalu 2011 i $118 miliona u 2012, pre svega kroz smanjenje globalnog broja zaposlenih za probližno 10% i prekidom postojećih ugovornih obaveza. Globalno smanjenje broja zaposlenih će obuhvatiti sve pozicije i očekuje se da će u većem delu biti obavljeno do kraja prvog kvartala 2012. Bazirano na očekivanoj uštedi plana restruktuiranja, AMD očekuje da će operativni troškovi za četvrti kvartal 2011. biti približno oko $610 miliona.
Pored očekivane uštede putem plana restruktuiranja, kao rezultat unapređenja efikasnosti širom svih kompanijinih operacija poslovanja, AMD očekuje uštedu od oko $90 miliona u operativnim troškovima za 2012, te će se njihovom kombinacijom ostvariti ušteda operativnih troškova od $200 miliona tokom 2012.

Kompanija namerava da reinvestira značajan deo ušteđenih sretstava u investicioni fond dizajniran da ubrza AMD-ove strategije na polju niske potrošnje, novim tržištima i računarstva u oblaku.

Aktivnosti kompanije u skladu sa planom resturuktuiranja će se uglavnom obaviti tokom četvrtog kvartala 2011, dok će se neki deo plana restruktuiranja produžiti i u 2012. Kompanija trenutno procenjuje će tokom četvrtog kvartala 2011 i tokom 2012 zabelžiti trošak restruktuiranja od približno $4 miliona odnosno $101 milona, retrospetivnom. Od ukupnog troška restruktuiranja, približno $56 miliona će biti budući novčani troškovi u 2011, $33 miliona će biti budući novčani troškovi u 2012 i $15 miliona će biti budući novčani troškovi u 2013.

Leave a Reply