Hardware · IT

AMD se deli na dve kompanije

AMD će se podeliti u dve kompanije, od kojih će se jedna baviti dizajniranjem mikroprocesora, a druga njihovom proizvodnjom.

Komapnija  je objavila da će dve investicione firme iz Abu Dhabija uložiti barem 6 milijardi dolara u dve nove kompanije, najviše u izgradnju nove fabrike čipova koju AMD planira da izgradi blizu Albanya u državi New York, te za modernizaciju fabrike u nemačkom Dresdenu.

AMD će u vlasništvu imati 44,4 posto novih kompanija koje će se zvti Foundry Company i Advanced Tehnology Investment Company. Advanced Technology, koju će osnovati vlada Abu Dhabija, uložiti će 2,1 milijardu dolara odmah, te naknadno još 3,6-6 milijardi dolara kako bi se izgradile fabrike.

Mubadala Development Company, koja je kupila 8 posto udela u AMD-u u novembru prošle godine, platiće 314 miliona dolara za 58 miliona novo izdanih akcija, čime će ujedno i povećati svoj udeo na 19,3 posto.

Ovo je najveća najava u istorijiove kompanije. Ojačaće nas finansijski i kratkoročno i dugoročno“, rekao je izvršni direktor AMD-a Dirk Meyer. Industrija poluprovodnika suočena je sa stalnom konsolidacijom zbog količine novca koja je potrebna da bi se proizvodile sve finije komponente na poluprovodnicima. Proizvođači čipova suočavaju se sa značajnim fluktuacijama u prilivu sredstava kada se prilagođavaju novom procesu proizvodnje.

Leave a Reply