IT

Angažman RCUB-a na projektu FP7 GÉANT

Osnovni cilj GÉANT projekta je da omogući naprednu saradnju naučno-istraživačkim zajednicama širom Evrope, i da unapredi sve aspekte evropskog naučno-istraživačkog i obrazovnog networking-a.

Pored rada na uspostavljanju i održavanju veze prema GÉANT mreži, u okviru ovog projekta RCUB je angažovan na više zadataka, kao što su upravljanje servisima, razvoj eduroam i edugain servisa, razvoj Perfsonar monitoring alata, izrada smernica za realizaciju softvera, kao i izrada smernica za uspostavljanje efikasnog rada računarskih mreža u kampusima. Dodatno, predstavnici RCUB-a su rukovodioci dva radna zadatka na projektu (upravljanje servisima i izrada smernica za realizaciju softvera).

Period realizacije projekta: 2009–2013. godine

Više informacija o GÉANT projektu možete pronaći ovde.

Leave a Reply