IT

ArchiCAD za korisnike AutoCAD-a

Izašao je prevod drugog izdanja američke knjige ArchiCAD for AutoCAD users od poznatih CAD promotera: Geoffrey Moore Langdon, David Byrnes, Ralph Grabowski, Scott MacKenzie i Simon Gilbert.

Knjiga obrađuje kompletan spektar tema vazanih za prelazak sa AutoCAD-a na ArchiCAD. Ovaj izuzetni priručnik sadrži razlike i sličnosti u konceptima dva paketa, ostvarivanje međusobne komunikacije, tehnike za povećanje produktivnosti u ArchiCAD-u, uporedne tabele komandi, ArchiCAD – AutoCAD rečnik, čak i ostvrt na psihološke aspekte migracije sa AutoCAD-a na ArchiCAD. Priručnik je siguran oslonac za brz i lak prelazak na ArchiCAD.

Autori knjige su pet poznatih američkih arhitekata – CAD konsultanata, od kojih su dvojica poznati autori velikog broja knjiga i AutoCAD priručnika! Stoga autorima možemo verovati da prelaz sa 2D na 3D nije tako traumatičan, kako se mnogim AutoCAD korisnicima čini.

Leave a Reply