IT

ASBIS je kupio IT4profit platformu

Odbor direktora ASBISc Enterprises Plc („Kompanija”) ovim putem obaveštava da je dana 28. januara 2009. godine, Kompanija potpisala ugovor o kupovini sa E-Vision Ltd i postala vlasnik svih prava na program poznat kao IT4PROFIT platforma. Ukupna suma transakcije iznosi USD 1,240,000.

IT4PROFIT platforma je kompjuterski program koji Kompanija koristi za organizovanje razmene podataka sa partnerima i potrošačima kao i za online prodaju. Zbog toga, Odbor direktora kupovinu softverske platforme i kompletnih prava na nju vidi kao kupovinu značajnog osnovnog sredstva.

Leave a Reply