IT

Asseco SEE izvršio akviziciju dve IT kompanije u Turskoj

Asseco South Eastern Europe (ASEE) je 30. jula 2010. godine zaključio ugovor o kupovini 99.6620% akcija kompanije ITD İletişim Teknoloji Danışmanlık Ticaret A.Ş. (u daljem tekstu “ITD”), kao i 99.9970% akcija EST Elektronik Sanal Ticaret ve Bilisim Hizmetleri A.Ş. (u daljem tekstu “EST”), obe sa sedištem u Istanbulu.

Osim transakcije koja je obavljena u novcu , izdato je i 837,472 ASEE akcija, tako da su neki od akcionara ITD-a postali i akcionari Asseco SEE.

“Izvršene akvizicije su deo naše strategije razvoja, a turske kompanije IDT i EST su izabrane nakon duge i intenzivne potrage. Obe kompanije posluju uspešno, u Turskoj kao i u inostranstvu, imaju izgrađene odnose sa klijentima, korporativnu strukturu i efikasan menadžerski tim, što su sve razlozi zašto smo se odlučili za ovakav potez. Verujemo da će kompetencije koje ITD i EST donose značajno doprineti razvoju Asseco SEE grupe”, izjavio je Piotr Jelenski, Predsednik Upravnog Odbora Asseco SEE.

Coşkun Ural, Predsedink kompanija ITD i EST kaže: “Još od 2002. godine turska ekomonija je suočena sa brojnim izazovima, ali uprkos tome uspeli smo da ojačamo našu poziciju na IT tržištu lansiranjem inovativnih rešenja koja donose dodatnu vrednost klijentima. Srećni smo što postajemo deo Asseco SEE grupe koja ima izuzetnu reputaciju u Evropi. Ovo partnerstvo će nam pomoći da ostvarimo svoju viziju – da naša rešenja plasiramo na međunarodnom tržištu.”

O kompaniji ITD İletişim Teknoloji Danışmanlık ve Tic. A.Ş.:

Kompanija je osnovana 1991. godine, pruža rešenja za automatizaciju glasa, automatizaciju plaćanja i rešenja za povećanje efikasnosti poslovanja klijenat. Imajući u vidu iskustvo osnivača kompanije u finansijskoj industriji, kao i značaj

ovog sektora u turskoj ekonomiji, finansijsko tržište je postalo polazna tačka za sve poslovne aktivnosti ITD-a. U ITD-ove klijente se ubrajaju najveće organizacije turskog bankarskog sektora (uključujući 57% banaka koje pokrivaju 95% tržišta), osiguravajuće kompanije, telekomunikacione kompanije kao i kompanije koje se bave prodajom.

ITD ima 68 zaposlenih, a u 2009. godini generisao je 7.9 miliona EUR prihoda od prodaje i neto profit od 0.7 miliona EUR.

O kompaniji EST

Kompanija EST je osnovana 1999. godine, pruža sigurnosna rešenja za plaćanje kao i druge usluge za elektronsku trgovinu. Kompanija je stekla poverenje finansijskih institucija u Turskoj i postala sinonim za elektronsku trgovinu kao glavni isporučilac rešenja za plaćanje kreditnim karticama preko Interneta.

EST ima 27 zaposlenih, a u 2009. godini je generisala prihod od prodaje u iznosu od 1.9 miliona EUR i neto profit od 0.2 miliona EUR.

EST pruža konsultantske i usluge razvoja softvera finansijskim organizacijama kao i kopanijama iz drugih sektora.

Leave a Reply