IT

Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) je kao rezultat razmene akcija postao jedini akcionar svojih članica

Ovo je potvrda podrške Asseco Grupe, manjinskih akcionara kao i menadžmenta članica grupe, strategiji koju Asseco SEE sprovodi u regionu. Navedena transakcija je ključni korak u stvaranju vodećeg isporučioca IT rešenja i usluga u jugoistočnom regionu.

Tokom aprila i maja ove godine, sudovi u Hrvatskoj, Rumuniji i Srbiji su registrovali prenos udela vlasništva manjinskih akcionara i Asseco SEE je postao jedini akcionar ovih članica.

Prema ranije potpisanom dogovoru, Asseco SEE će platiti akcije svojih članica sopstvenim akcijama izdatim u te svrhe. Trenutno, kompanija se nalazi u procesu pripreme aplikacije za Sudski registar u Rzezow-u koji će omogućiti registraciju novih akcija u zamenu za akcije manjinskih akcionara. Kao rezultat ovoga, manjinskih akcionari će posedovati 33,8% akcija kompanije Asseco SEE.

Leave a Reply