IT

Asseco South Eastern Europe kotiran na Varšavskoj berzi

Akcije kompanije Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) su 28. oktobra 2009. godine prvi put kotirane na Varšavskoj berzi, pod nazivom ASSECOSEE, a njihov simbol će biti ASE.
Javnom ponudom kvalifikovanim investitorima i prodajom 2.1 miliona akcija serije L po ceni od 3.3 evra po akciji, kompanija je stekla više od 6 miliona evra kapitala.

Takođe, kompanije ja nedavno od Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj (EBRD) primila investiciju od 15 miliona evra, a banka je postala vlasnik 4,810,880 akcija serije M. Osim toga, EBRD se obavezala da omogući kompaniji kredit od dodatnih 7 miliona evra. Asseco SEE će prikupljena sredstva u vrednosti od 28 miliona evra u potpunosti iskoristiti za finansiranje daljih akvizicija do kraja godine. U najskorijoj budućnosti, Asseco SEE planira da kupi četiri kompanije, komplementarne u smislu proizvoda i geografske lokacije, koje posluju na tržištima Rumunije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Albanije i Turske.

U Srbiji, članice Asseco South Eastern Europe grupe su IT kompanije Antegra, Cardinfo i Pexim.

Trenutna situacija na tržištu čini kompanije još više zainteresovanim za saradnju sa nama, kao i za prodaju svojih kontrolnih paketa”, izjavio je Piotr Jelenski, Predsednik Asseco SEE grupe.

Asseco SEE je poslednja u nizu javno izlistanih kompanija na berzi koje pripadaju Asseco Grupi. Pored klastera na Balkanu, na Varšavskoj berzi su kotirane i akcije Asseco Poland (ACP), Asseco Slovakia (ACS) i Asseco Business Solutions (ABS).

Leave a Reply