IT

Asseco South Eastern Europe postiže bolje rezultate nakon drugog kvartala 2014. godine

Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE, ASEE) objavilo je finansijske rezultate poslovanja za drugi kvartal 2014. godine. Rezultati su pokazali poboljšanje u poređenju sa prošlom godinom i sa prethodnim kvartalom.

Rezultati su poboljšani prvenstveno prihodima od prodaje, koji su porasli za 4% na godišnjem nivou, sa 50,6 miliona eura na 52,7 miliona eura. Kompanija je zabeležila najviši rast prihoda u sektoru Payment, sa porastom od preko 3,7 miliona eura u poređenju sa prvom polovinom 2013. godine. Dobri rezultati ovog sektora postignuti su prvenstveno zahvaljujući porastu prihoda od sopstvenog poslovanja u Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji, kao i zahvaljujući uspešnom pripajanju hrvatske kompanije EŽR Croatia, koju je ASSE S.A. pripojio u oktobru 2013. godine.

 

Dobit iz redovnog poslovanja (EBIT) porasla je na 4,4 miliona eura i bila je približno jednaka dobiti koja je zabeležena u prvih šest meseci 2013. godine. Održavanje približno istog nivoa EBIT-a bilo je moguće zahvaljujući boljem učinku sektora System Integration i Payment, koji su nadoknadili nižu dobit iz redovnog poslovanja sektora Banking.

Neto dobit kompanije porasla je za 7% na godišnjem nivou i dostigla 3,8 miliona eura u prvoj polovini 2014. godine.

„Dobri rezultati kompanije proizilaze iz dosledno sprovedene strategije kompanije Asseco SEE, čime se predviđa dalji rast prihoda od sopstvenih usluga i rešenja, kao i mogućnost ustupanja procesa plaćanja klijentima (outsourcing) kao alternativa za tradicionalno vlasništvo nad ATM i POS terminalima. Takođe, nadam se da će se finansijski rezultati poslovanja u Banking sektoru poboljšati u drugoj polovini godine budući da trenutno radimo na nekoliko veoma zanimljivih projekata u ovom sektoru, uključujući složenu implementaciju front-office client service sistema koji je integrisan u sistem pristupa sa više kanala za kompaniju Telenor u Srbiji“ – prokomentarisao je Piotr Jelenski, Predsednik Upravnog odbora kompanije Asseco South Eastern Europe S.A.

Dobit u redovnom poslovanju kompanije Asseco SEE neznatno je premašila 8% u prvoj polovini 2014. godine.

Kompanija je objavila vrednost nerešenog poslovanja za 2014. godinu – ona trenutno iznosi 89,6 miliona eura i veća je za 7% od vrednosti koja je zabeležena u isto vreme prošle godine.

30. jula kompanija je platila 16,6 miliona zlota (4 miliona eura) dividende (0,32 zlota po akciji).

Leave a Reply