IT

AutoCAD 2010 – knjiga u pripremi

Izdavačka kuća CET priprema za svoje čitaoce knjigu: Uvod u AutoCAD 2010 2d i 3d projektovanje.

AutoCAD 2010 je veoma složen softverski paket za projektovanje uz pomoć računara (CAD – computer-aided design). Nemoguće bi bilo u knjizi ovih dimenzija pokriti složenost svih metoda za izradu 2D i 3D crteža koji su na raspolaganju kada se koristi AutoCAD 2010.

Međutim, pošto čitaoci obrade sadržaj ove knjige, dovoljno izvežbati u izradi crteža ovim softverom i da će biti u stanju da nastave sa naprednijim konstruisanjem, kao i da će biti zainteresovani da istraže naprednije mogućnosti dostupne kada se koristi AutoCAD.

Leave a Reply