IT

Autorizovana Cisco obuka u Beogradu

Saradnjom lokalne Cisco kancelarije, preduzeća Fast Lane i kompanije COM-4T od sada je i na teritoriji Srbije dostupan kompletan portfolio autorizovanih Cisco obuka, uključujući i obuke za ekspertski nivo. Uz znatno niže troškove i pojednostavljeno zakazivanje moguće je prisustvovati treninzima o najmodernijim tehnologijama, posebno u oblasti bezbednosti (Security) i objedinjenih komunikacija (Unified Communications).

U skladu sa novom Cisco sistematizacijom obuka i sertifikacija ističe se mogućnost sticanja novih CCNA sertifikata: VOICE, SECURITY i WIRELESS. A u maju počinju prvi kursevi za CCNA VOICE obuku. Ovog proleća je kompanija COM-4T obezbedila i posebne cene za CCNA paket kurseva (ICND1 i ICND2) koje kreću od samo 999 evra.

Leave a Reply