IT

Autsorsing vodi ka manjim troškovima i optimizaciji poslovanja

Postoje brojni nazivi za to i oni se često razlikuju ne samo od firme do firme, već ponekad i unutar samih firmi: jedni ga zovu upravjlanje aplikacijama, drugi radije koriste naziv auttasking i/ili upravljane uslugama, dok se treći drže jendostavnog termina autsorsing. Ali koji god naziv izabrali da opišete ovaj proces, suština je ista – smanjenje troškova uz povećanje transparentnosti i stručnosti.

„Uporedo sa klasičnim konceptom autsorsinga, koji opisuje prenos čitavih oblasti ili poslovnih jedinica, kompanije širom Evrope sve više traže fleksibilne alternative“, objašnjava generalni direktor S&T-a Christian Rosner. „Prenos precizno definisanih procesa spoljnim izvođačima kao što je S&T, smanjuje troškove ulaganja i poslovanja dok istovremeno garantuje određen nivo kvaliteta usluge koji je u skladu sa ugovorom. Ovo ujedno omogućava bolje planiranje i brzo prilagođavanje novonastalim prilikama zahvaljujući čvrstim vezama i kratkoročnim ugovorima.“

Strateške oblasti rasta po planu

Najtraženije strategije su zasnovane na upravljanju servisima za desktop računare (DSM) i aplikacijama za planiranje resursa preduzeća (ERP) kao što je SAP. „Usluge upravljanja servisima i upravljanja aplikacijama su među glavnim strateškim oblastima rasta u S&T-u“, komentariše Rosner. S&T trenutno beleži više od polovine svoje ukupne prodaje u ovim oblastima i ima za cilj da se ova stopa rasta poveća na 60% do 2011. godine. Finansijski rezultati iz poslovne 2008. godine pružaju čvrstu osnovu za ovakva očekivanja: kompanija je postigla rast u polju poslovnih servisa od 21% (sa 86,5 miliona evra u 2007. na 104,9 miliona evra u 2008. godini), a i S&T ima dug istorijat uspeha u oblastima usluga informacionih tehnologija (IT) kao što su storidži, aplikacije za desktop računare i upravljanje računarskim mrežama.

„Jedna od osnovnih poslovnih delatnosti u upravljanju informacionim sistemima su ugovori koji regulišu garantovani nivo kvaliteta usluga (SLA) koje klijenti koriste za prenos odgovornosti za svoje informacione sisteme na nas i na osnovu kojih S&T pruža usluge na ujednačen i transparentan način“, objašnjava Richard Neuwirth, direktor za infrastrukturna rešenja. IT poslovi kojima S&T upravlja su koncentrisani na usluge centara desktopa računara i centara za proračune, ali i na servise kao što su iznajmljivanje stručnjaka, kao i projekte auttaskinga i autsorsinga. Prema rečima Neuwirtha, decentralizovani sistemi čine većinski deo S&T-ovog poslovanja, sa udelom od 70– 80%, dok je preostalih 20–30% podeljeno na ravne časti između usluga vezanih za računske centre i usluga vezanih za upravljanje aplikacijama (prevashodno SAP).

Brenntag, uspešna svetska kompanija specijalizovana za proizvodju hemijaklija, prenela je odgovornost za nabavku hardvera za veliki deo grupe (više od 50 lokacija u 14 zemalja iz centralne i istočne Evrope) u ruke centralizovanog izvora kojim rukovodi S&T. Svi ogranci Brenntaga iz zemalja zapadne, kao i zemalja centralne i istočne Evrope, sada naručuju hardver za svoje potrebe preko interneta, u elektronskoj prodavnici S&T Austria. Isporuke idu direktno od proizvođača, optimalnim putem, a koordiniše ih S&T. Vodi se računa i o zahtevima koji se razlikuju od zemlje do zemlje. „Odgovornost za celokupan proces nabavke hardvera, logistiku, servisiranje i održavanje uređaja, kao i instalaciju i upravljanje osnovnim sredstvima je na nama“, kaže Neuwirth. S&T pruža usluge održavanja za 1.200 radnih stanica u centralnoj i istočnoj Evropi, na taj način jasno naglašavajući svoju sveprisutnost i dominaciju u istočnom i centralnom regionu Evrope, u poređenju sa drugim dobavljačima. Brenntag je takođe preko S&T-a nabavio 4.000 desktop uređaja za svoje organke u centralnoj i istočnoj Evropi.

Ciljevi kompanije OMV Global Solutions, koja obezbeđuje IT usluge firmi OMV AG, su da smanji troškove informacionih tehnologija i da oslobodi resurse za osnovne poslovne aktivnosti u industrijskom sektoru ove najveće državne kompanije u Austriji. Saradnja sa S&T-om, koja je vođena ugovorom o desktop uslugama, olakšava administrativne poslove, optimizuje troškove i osigurava da OMV koristi najsavremenije komunikacione tehnologije. „Projekat pokriva aktivnosti u 14 evropskih zemalja i predstavlja jedan od najznačajnijih ugovora u istoriji korporacija“, izjavio je Neuwirth. Četvorogodišnji ugovor uključuje poslove kao što su konsultacije oko izbacivanja novih proizvoda na tržište, pružanje usluge na licu mesta, servisiranje, ispunjenje i usvajanje međunarodnih standarda, nadgledanje i usavršavanje mera bezbednosti, centralizovano uprvljanje osnovnim sredstvima i upravljanje izmenama, troškovima i učinkom procesa. S&T garantuje dostupnost centralno uskladištenih podataka i servisa preko računskih centara u Žilini, Lajbahu i Zagrebu.

Ovi centralizovani elementi uključuju upravljanje sistemima podrške, okruženjima za elektronsku poštu, sigurnosnim komponentama (zaštitnim zidom, sistemom zaštite od virusa, validacijom), kancelarijskim aplikacijama (kao što su elektronska pošta, datoteke, štampa, pristup sa udaljenih lokacija) i važne poslovne aplikacije kao što su CRM i ERP. „Budući da se bavimo autsorsingom skladištenja podataka, mi naravno pružamo bezbednost i sigurnost svih korisničkih podataka, obezbeđujemo zaštitu od virusa kao i zaštitu od neželjenih reklama koje se šalju elektronskom poštom, fizičko obezbeđenje soba za servere, kao i koncepte i rešenja za osiguravanje kontinuiteta poslovanja i oporavka (BC/DR)“, objašnjava Neuwirth, osvrćući se na iscrpnu strategiju za skladištenje podataka koju je S&T nedavno uveo u kompaniji OMV.

AMS smanjuje pritisak na resurse

U mnogim firmama, ERP sistem funkcioniše kao centar operacija u cilju obezbeđivanja veza za poslovanje između raznih odeljenja. Ali stalna potreba za balansiranjem između rada na projektu i rešavanja problema u kratkom roku dovodi mnoga IT odeljenja do krajnjih granica izdržljivosti. Problemi sa kojima se IT menadžeri konstantno suočavaju su nedostatak transparentnosti, ograničeni izvori finansija i previše posla. Tu u igru ulaze usluge upravljanja aplikacijama (AMS).

Ovaj pristup auttaskingu se svodi na to da korisnik predaje upravljanje svojim osnovnim poslovnim aplikacjiama S&T-u, ostavljajući na taj način svom IT odeljenju više vremena za rešavanje svakodnevnih problema. Resursi koji se tako oslobode ostaju dostupni za druge važne zadatke. „U nekim slučajevima mi takođe preuzmemo odgovornost i za relevantno osoblje“, nastavlja Neuwirth, što je prava dobitna kombinacija budući da to često znači njihovo učešće u primamljivim aktivnostima. Fakturisanje na zahtev u skladu sa zahtevima pruža najveću moguću efikasnost i ekonomsku fleksibilnost. S toga je na primer moguće kombinovati fiksnu mesečnu naknadu sa dogovorenim vremenskim kontingentom. Fiksna mesečna naknada uključuje kompletnu AMS infrastrukturu, zajedno sa korisničkom službom, službom za procenu funkcionalnosti sistema i mesečnim izveštajem.

Nasuprot tome, vremenski kontigent se može prilagoditi tako da odgovara trenutnim potrebama poslovanja na tromesečnoj osnovi, a neiskorišćena podrška se može upotrebiti kasnije u datom roku. Klijentima se uvidom u detaljnu dokumentaciju kroz mesečne izveštaje o svim aktivnostima pruža potpuna transparentnost. Ovo omogućava smanjenje troškova i do 30%. Za kompanije prisutne širom sveta, AMS je jedini način da uspešno obezbede efikasnu podršku SAP-a, čak i za novoformirane internacionalne ogranke sa malim brojem zaposlenih i relativno niskim potrebama za podršku.

Na primer, nemačka TRUMPF grupa, vodeći proizvođač mašina za proizvodnju valjanih limova, laserskih tehnologija i medicinskih uređaja, sama pruža podršku grupi stručnjaka lociranih u Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, takva infrastruktura se nije smatrala održivom za timove u Kini i Tajvanu, tako da je TRUMPF odlučio da angažuje spoljni tim za AMS iz IMG-a, konsusltantskog organka S&T grupe lociranog u Šangaju, da obezbedi uslugu podrške. „Konsultanti pružaju podršku osoblju TRUMPF-a u vezi sa korišćenjem sistema zajedno sa podrškom krajnjim korisnicima“, izjavio je Rosner, generalni direktora S&T-a. „Tim za podršku omogućava rešavanje problema vezanih za jezik i dostupnost resursa na način koji potpuno ispunjava očekivanja korisnika.“

Leave a Reply