IT

Avgustovski upisni rok u Računarsku gimnaziju Smart

Učenici koji su polagali kvalifikacioni ispit u svojim osnovnim školama ili prijemni ispit u nekoj drugoj srednjoj školi iz matematike, mogu se prijaviti za upis u Računarsku gimnaziju Smart, u avgustovskom roku od 16.08.2010. do 27.08.2010. godine od 08:00h do 16:00h, kada će i popunjavati upitnik.

Intervju sa kandidatima i roditeljima po naknadno utvrđenom rasporedu formiranom u zavisnosti od broja prijavljenih kandidata, obaviće se u avgustu u dogovoru sa roditeljima.

Upisivanje kandidata u školu u avgustovskom roku je od 16.08.2010. do 27.08.2010. fosinw os 08:00h do 16:00h.

Formira se jedinstvena rang lista za sve učesnike u konkursu. Objavljivanje konačne rang liste primljenih kandidata objaviće se na oglasnoj tabli škole, 31. avgusta 2010. godine u 08:00h.

Redosled učenika koji žele da se upišu u prvi razred Računarske gimnazije Smart biće određen na osnovu:

 • opšteg uspeha ostvarenog u VI, VII i VIII razredu osnovne škole
 • bodova sa prijemnog ispita iz matematike i
 • intervju sa kandidatom.

U slučaju da kandidati imaju isti broj bodova, prednost će imati kandidati koji su:

 • radili prijemni ispit u Računarskoj gimnaziji Smart
 • osvojili nagrade na takmičenjima
 • i koji imaju više ocene iz predmeta matematika, fizika i informatika.

Dokumenta potrebna za upis:

 • Prijava za upis
 • Svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi
 • Izvod iz matične knjige rođenih (može biti starije od 6 meseci)
 • Diplome o osvojenom prvom, drugom ili trećem mestu na međunarodnim i republičkim takmičenjima učenika osmog razreda osnovnih škola
 • Diplome ili druge dokaze o posebnim dostignućima
 • Overenu potvrdu o broju ostvarenih rezultata na Prijemnom/Kvalifikacionom ispitu iz Matematike*

*Za učenike koji su polagali prijemni/kvalifikacioni ispit u drugoj školi

Kandidati za upis u Računarsku gimnaziju Smart moraju imati stečeno osnovno obrazovanje. Računarska gimnazija Smart upisuje dva razreda od 15 odabranih učenika u prvi razred školske 2010/2011 godine.

Kalendar upisa

Red.
broj
AktivnostVreme realizacije
I upisni krug avgust
1.Prijavljivanje kandidata i podnošenje
dokumenata
od 16.08.2010. do 27.08.2010.
2.Popunjavanje upitanikaod 16.08.2010. do 27.08.2010.
3.Intervju sa kandidatima i roditeljimapo dogovoru
4.Objavljivanje konačne rang liste
primljenih kandidata
31.08.2010.
5.Upis primljenih kandidataod 16.08.2010. do 27.08.2010.

Leave a Reply