IT

“Avnet” postaje regionalni distributer IBM-a

“Avnet Technology Solutions” proširuje svoj odnos sa IBM-om. U sklopu novog sporazuma o distribuciji, ta kompanija je odabrana da podstakne rast IBM-a na 12 tržišta u jugoistočnoj Evropi, prenosi portal indikator.ba.

“Avnet” će proizvode i usluge “IBM Grupe za sisteme i tehnologiju” (“IBM Systems and Technology Group” – STG) i “IBM Grupe za softver” (“IBM Software Group” – SWG) ponuditi u celom regionu. Ta kompanija će dizajnirati i distribuirati programe za prodor na nova tržišta, kako bi unapredila poslovanje širom regiona.

Ovo je važan program širenja poslovanja kojim se nastavlja već uspostavljeni odnos saradnje sa IBM-om i kompaniji “Avnet” omogućuje da proširi prisustvo u regionu jugoistočne Evrope na 12 tržišta, od kojih se na nekim tržišta ova kompanija pojavljuje prvi put. Radi se o tržištima Srbije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Bugarske, Hrvatske, Mađarske, Makedonije, Crne Gore, Moldavije, Rumunije i Slovenije.

Mađarska će biti središte “Avnet centra” za region, pa će pružati operativnu podršku svojim lokalnim tehničkim i prodajnim resursima. Timovi “Avnet”-a zaduženi za prodaju, fokusiraće se na pružanje podrške partnerima i podsticanje ključnih inicijativa za rast u celom regionu.

Leave a Reply