IT

Besplatna IT obuka ta početnike u oblasti MS Office i Internet

U Privrednoj komori Beograda u periodu od 03. do 14. novembra 2008. godine realizovana je besplatna informatička obuka za početnike u oblasti MS Office i Interneta.

Tokom obuke polaznici su u najkraćem mogućem roku savladali osnove rada na računaru, potrebne za svakodnevno obavljanje poslovnih aktivnosti. Kroz praktičan rad i vežbe na računaru, polaznici su se upoznali sa osnovama Informatike, savladali rad u korisničkom okruženju – Windows XP, obradu teksta u MS Word-u i ovladali elementima internet komunikacije.

Po završetku kursa polaznici su dobili uverenja Privredne komore Beograda o pohađanju kursa.

Leave a Reply