IT

Bettermarks – onlajn program za učenje koji se koristi u berlinskoj školi

Tabla i kreda pripadaju prošlosti. Sada su kompjuteri u učionicama. Ipak, oni se retko koriste u nastavi. Izuzetak je jedna škola u Berlinu. Tamo posebno učenici stranog porekla profitiraju od tzv. razreda sa laptopovima

Betermarks – tako se zove onlajn program za učenje koji se koristi u berlinskoj školi Hajnrih-Man. Preko tog programa nastavnica Sabine Lemke dodeljuje svakom učeniku paket zadataka – u svom kompjuteru može da vidi ko je dao tačne odgovore. Svaki učenik rešava zadatke u sopstvenom tempu, ono što nije stigao u školi, može da završi kod kuće.
Kompjuteri nisu samo za četovanje

„Za učenike to više nisu novi mediji, oni odrastaju sa pametnim telefonima i laptopovima, sa svim tim mogućnostima komunikacije. Škola mora da pokaže da se ti uređaji mogu koristiti i za druge stvari, a ne samo za četovanje ili igranja igrica“, kaže Sabine Lemke.
Nastavnica Sabine Lemke angažovala se za uvođenje digitalne nastave. Rezultat – već tri godine škola nudi nastavu u tzv. razredima sa laptopovima.

Interaktivna tabla

U berlinskoj školi tehnika je na visokom nivou. Tabla je zamenjena interaktivnom tablom (smartboard) koja funkcioniše kao neka vrsta velikog ekrana na dodir (touchscreena). Sabine Lemke i njeni učenici tako mogu rukama da crtaju geometrijske figure. Naravno da se to dopada učenicima osmog razreda.
„Mi smo već u 21. veku. To se sve nekako uklapa“, kaže jedan učenik.
„Ne moramo uvek da pravimo plakate, već i prezentacije sa efektima i slično“, kaže jedna učenica.

Samostalniji i motivisaniji

Laptopovi treba da osposobe učenike i za samostalno učenje. Baš to je u prošlosti bilo teško. Učenici ne žele da uče i nemaju poštovanja, žalili su se neki nastavnici u školi. Mnogi đaci potiču iz tzv. problematičnih porodica, koje finansijski jedva sastavljaju kraj s krajem, koje loše govore nemački i nisu integrisane u društvo. Ali otkako imaju laptopove, to je prošlost, kaže Sabine Lemke. „Mnogi su dobili dodatnu motivaciju, jer je ipak u pitanju nešto novo, nešto drugačije. U razred smo integrisali i učenike koji imaju probleme sa čitanjem i pisanjem. Njima je lakše da pišu nešto na kompjuteru, nego rukom.“

Nastava u berlinskoj školi Hajnrih-Man

Sabine ističe još nešto: „Od uvođenja laptopova i roditelji su počeli da podržavaju projekat razreda sa kompjuterima. Majke i očevi sada se raspituju šta su njihova deca naučila u školi i takođe sami podržavaju različite projekte.“
Bez papira se – ne može
Ali Sabine Lemke ponekad mora da se bori i sa tehnikom. Projektor je prestao da radi, to se dešava kada se pregreje. Ali Sabina Lemke je pripremljena i na takve situacije. Ona kod sebe uvek ima odštampane nastavne listiće. Ipak papir i olovka ne mogu u potpunosti da zamene tehniku.

One thought on “Bettermarks – onlajn program za učenje koji se koristi u berlinskoj školi

  1. Aca

    Е баш нам тако нешто треба и то за тричавих милион евра. Ситније новчанице и немамо.

    Море, креду у шаке и пред таблу.

Leave a Reply