IT

Bez računara nema produktivnosti

Sve više zaposlenih koristi kompjuter u poslovne svrhe. Udeo zaposlenih koji prilikom obavljanja svog posla koriste kompjuter po prvi put je u Nemačkoj prešao nivo od 60%. Od 56% u 2006. godini njihov broj se popeo na 61% u 2007. Poređenja radi: 2003. 44% svih zaposlenih je koristilo kompjuter. Ove podatke objavio je Savezni zavod za informatiku, telekomunikaciju i nove medije (BITKOM) juče u Berlinu.

Najnoviji podaci predstavljaju dobar znak za Nemačku. Upotreba kompjutera povećava produktivnost i efikasnost. To podstiče rast celokupne privrede“, rekao je prof. August Vilhelm Šer, predsednik BITKOM-a.


U poređenju sa ostalim članicama EU Nemačka zauzima 3. mesto kada je reč o korišćenju kompjutera na radnom mestu. Dok je 2007. godine 61% zaposlenih obavljao svoj posao na kompjuteru, prosek Evropske Unije iznosio je 50 odsto. Prvo mesto zauzima Finska (70%), a drugo Švedska (64%). Veliki zaostatak u ovoj oblasti moraju da nadoknade pre svega članice Unije na jugoistoku Evrope. U Bugarskoj je 2007. tek svaki peti (ukupno 20%), a u Mađarskoj svaki treći (35%) zaposleni koristio računar na radnom mestu.

Sa sve većom upotrebom kompjutera raste značaj elektronske pošte na poslu. U Nemačkoj, na primer, sada svaki drugi zaposleni (48%) ima poslovnu e-mail adresu.

Leave a Reply