IT

Bežičnim prenosom slike efikasnije projektovanje

Modifikacije i intervencije na pojedinim postrojenjima ili čitavim fabrikama uskoro će biti znatno brže i ekonomičnije nego ikada do sada. Siemens je razvio servisni sistem koji tehnologiju bežičnog prenosa koristi za slanje žive slike i zvuka iz bilo kog pogona na planeti u firmu koja projektuje samu fabriku.

Nakon upoređivanja dobijene slike sa planovima pogona, inženjeri projekta mogu da se prilagode uslovima na terenu. Ovakvo planiranje i analiza na daljinu omogućavaju uštedu vremena gradnje i smanjuju troškove planiranja. Prvi test ovog sistema uspešno je završen.

Projektovanje fabrike je, bez sumnje, završeno tek njenom predajom klijentu. Proizvodi nove generacije zahtevaju i usavršavanje tehnologije proizvodnje pa je zbog toga često neophodno drugačije osmisliti proizvodne linije. Posle promena instalacija i uvođenja novih mašina fabrike često izgledaju znatno drugačije u odnosu na prvobitni plan i trenutak kada su otvorene. Zbog stalnih promena, inženjerima često veliki problem predstavlja upoređivanje stvarnog stanja i rasporeda zacrtanog u originalnom planu gradnje.

Umesto da stručnjaci putuju u fabriku, ona iz bilo kog kraja sveta dolazi do njih zahvaljujući sistemu Visual Service Support (Sistem za vizuelnu podršku održavanju). Siemens objašnjava kako je to moguće: radnik u fabrici na glavi nosi opremu u kojoj su smešteni kamera i mikrofon. Ova oprema snima sliku i zvuk i automatski ih šalje. Inženjer dobija snimljene podatke i preko mikrofona u svojoj kancelariji vodi radnika kroz delove pogona važne za intervenciju i tako može da radi kao da se i sam nalazi u pogonu. On čak sa svog računara može radniku da prosledi sliku dela pogona koji želi da vidi i tako odredi kako će se radnik sa opremom kretati.

Osim za projektovanje i modifikacije sistem je moguće koristiti i za održavanje i manje popravke na postrojenjima, što je već isprobano u jednoj čeličani u Finskoj. Ukoliko dođe do kvara sistema ili neke od mašina, fabrički centar za održavanje može u realnom vremenu da prati promene u pogonu i obavi popravku zajedno sa radnicima u pogonu. Ovaj sistem radi prema standardima bežičnog prenosa podataka WLAN i međunarodnim standardima GSM mobilnih komunikacija. Testovi sprovedeni u Egiptu, Kini i drugim zemljama dokazali su funkcionalnost sistema u različitim delovima sveta.

Leave a Reply