IT

Bilateralna saradnja sa Španijom u IT sektoru

Privrednici iz Španije, nakon prezentacija o srpskoj ekonomiji i uslovima poslovanja u Srbiji, posebno interesovanje izrazili su za saradnju u oblasti usluga u građevinarstvu, zatim za telekomunikacije, poljoprivredu i metalski sektor. Ambasador Kraljevine Španije u Beogradu Injigo de Palasio Espanja i član rukovodstva Konfederacije poslodavaca i industrije Španije Hose Luis Gonzales Valve, na sastanku u Privrednoj komori Srbije, izrazivši jaku podršku integraciji Srbije u Evropsku uniju, ukazali su i na velik neiskorišćen prostor za unapređenje ekonomske saradnje Srbije i Španije.

Konfederacija poslodavaca i industrije Španije (CEOE) glavni je predstavnik institucija španske poslovne zajednice i predstavlja oko milion javnih i privatnih kompanija iz poljoprivrede, industrije i usluga, ukazao je Gonzales. CEOE se bavi unapređenjem konkurentnosti španskih kompanija i podržava njihovu internacionalizaciju, radi unapređenja konkurentnosti. Ova poseta je prva zvanična poseta predstavnika Konfederacije Srbiji, dodao je Gonzales.

Potpredsednik PKS Mihailo Vesović predstavio je Srbiju kao poslovnog partnera Španije, ističući da su najperspektivnije grane privrede Srbije poljoprivreda, metalska i mašinska industrija, tekstilna i kožarsko-prerađivačka, hemijska i informaciono- komunikacione tehnologije. Najperpektivnije oblasti za saradnju srpskih i španskih preduzeća jesu prehrambena industrija, industriji mineralne vode I bezalkoholnih pića, organske hrane, uzgoja puževa, zatim obrada metala, oblast u kojoj Srbija postaje sve produktivnija, hemijska industrija, u kojoj su “Galenika” I mnoštvo malih preduzeća profilisani kao važni partneri, u oblasti tekstilne industrije koja doživljava nagli uspon usled otvaranja tržišta, IT sektor u kojem postoji bilateralna saradnja sa Španijom, ali nedovoljno iskorišćena. Dobru osnovu za unapređenje saradnje imaju I drvna industrija, energetski sektor, infrastruktura.

Pomoćnik direktora za strane direktne investicije (SDI) Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) Vladimir Tomić predstavio je uslove poslovanja za strane investitore, dok je direktor Fonda za podršku investicija u Vojvodini (VIP) Branislav Bugarski ukazao na mogućnosti za saradnju. Španske privrednike pozdravila je i Maja Piščević iz Srpske asocijacije menadžera
Posetu predstavnika Konfederacije poslodavaca i industrije Španije organizovala je Privredna komora Srbije, u saradnji sa Trgovinskim odeljenjem Ambasade Španije u Beogradu, radi upoznavanja potencijala srpskog tržišta i pronalaženja novih poslovnih partnera.

U okviru ove posete, sutra će biti održani bilateralni sastanci španskih i srpskih privrednika.

Leave a Reply